Hopp til hovedinnhold

Nytt styre i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse

Randi Stene (internasjonalt anerkjent mezzosopran) og Stein Olav Henrichsen (direktør ved Munch-museet) og er valgt til nye medlemmer i styret for stiftelsen Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse (QSIMC).

Birger Magnus (styreleder i NRK) er gjenvalgt for en ny periode. For øvrig utgjøres styret av Einar Solbu (styrets leder) og Ingrid Stange.

Videre heter det i pressemelingen fra QSIMC:

- Det nye styret er meget godt rustet til å videreutvikle konkurransens nasjonale og internasjonale posisjon. Jeg ser med glede og forventning fram til det arbeidet vi skal gjøre som kollegium i tiden som kommer, sier styrets leder Einar Solbu.  

Det er konkurransens råd som velger medlemmene til styret. Rådet er sammensatt av representanter fra stifterne bak konkurransen: Den Norske Opera&Ballett, Oslo-Filharmonien, Lindemans Legat, Norges musikkhøgskole, Norsk Rikskringkasting, Norsk Tonekunstnersamfund og Kunsthøgskolen i Oslo. Hvert styremedlem velges for fire år og kan gjenvelges én gang.

Om konkurransen

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse er en prestisjefylt konkurranse som arrangeres annethvert år for sangtalenter fra alle verdensdeler. I tillegg tilbys et program med mesterklasser og konserter i løpet av konkurransedagene. Konkurransen arbeider kontinuerlig for å gi talenter muligheter for å eksponere seg og er en døråpner for innpass i den profesjonelle musikkverden. Konkurransen er brobygger mellom norsk og internasjonalt musikkliv og den bidrar til å plassere Norge på det internasjonale musikkartet.

Stiftelsens institusjonelle samarbeidspartnere utgjøres av Den Norske Opera & Ballett, NRK, Oslo-Filharmonien, Norges musikkhøgskole og Det kongelige hoff.  H.M. Dronning Sonja viser et betydelig personlig engasjement for å styrke konkurransens gjennomslagskraft. Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse er internasjonalt anerkjent som en av de viktigste konkurransene for unge sangere. Konkurransen tiltrekker seg deltakere innen det internasjonale toppsjiktet blant dagens unge utøvere.

Den neste konkurransen gjennomføres i Oslo, 8.-18.  august 2017.

Pressekontakt

Daglig leder Lars Hallvard Flæten

Mobil: 920 16 208
E-post: 
lars@qsimc.no

 

 

24.02.2016

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter