Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen åpner arkitekturkonferanse

H.K.H. Kronprinsen holder åpningstale når arkitekturkonferansen «After Belonging» arrangeres i Operaen i Oslo 9. september. Akkreditering.

Fra arrangøren:

Konferansen er en del av Oslo arkitekturtriennale 2016 (OAT), som bærer samme navn. Festivalen  samler det fremste av norske og internasjonale tenkere, arkitekter, beslutningstakere, politikere og lokale eksperter i Oslo, for å utforske hvilken betydning utformingen av våre omgivelser har i en verden der hundrevis av millioner mennesker er i transitt. Vi må tenke nytt om måten vi former omgivelsene våre på, for å få boliger og byer som tar imot en stadig mer global befolkning på en god måte.

Å være «hjemme» kan i dag bety så mangt, enten det er innenfor husets fire vegger eller de grensene som utgjør en nasjonalstat. Verden har aldri vært bedre tilrettelagt for global sirkulasjon av mennesker, varer og informasjon – vi får stadig tilgang til nye varer og fjerne geografiske omrader. Samtidig fører globaliseringen til økte forskjeller blant mennesker, der store grupper er fanget i sårbare tilstander av midlertidighet og uforutsigbarhet.

Det norske navnet «Etter tilhørighet: Om å komme til – Om å komme fra», bærer i seg flere av de temaene som triennalen behandler. Å komme til handler om å ankomme, men også om å få adgang: Hva er det som tar oss imot eller stenger oss ute, når vi er i transitt? Måten omgivelsene er formet og innrettet på kan også legge til rette for eller forhindre en følelse av tilhørighet. I tillegg ser triennalen på hvordan arkitekturen speiler de lover og reguleringer som legger føringer for den.

OAT arrangeres hvert tredje år i Oslo. I år holdes det over 80 arrangementer i løpet av de 10 festivalukene. OAT 2016 avsluttes 27. november.

 

Hvor og når

Operahuset i Oslo, kl. 09.00

 

Akkreditering

Presse som ønsker å dekke Kronprinsens deltakelse, kan akkreditere seg her. Frist 8. september.

26.08.2016

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter