Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen deler ut Rettsikkerhetsprisen

Lovdata er årets vinner av Rettsikkerhetsprisen. Prisen deles ut av H.K.H. Kronprinsen under Rettssikkerhetskonferansen i Oslo 27. september. Akkreditering.

Fra arrangørens pressemelding:

Stiftelsen Lovdata får Rettssikkerhetsprisen 2016 for sitt arbeid med å styrke rettssikkerhet og likhet for loven, sitt samfunnsviktige bidrag til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket, og ved formidling av kunnskap om rettsregler. Lovdatas arbeid bidrar til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Rettssikkerhetsprisen er opprettet av Norges Juristforbund og ble første gang utdelt i 2006. Prisen tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lengre tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Blant tidligere vinnere er Fahkra Salimi, Asbjørn Kjønstad, Tore Sandberg, Carsten Smith og Ada Sofie Austegard.

Hvor og når

Prisen deles ut 27. september under Rettssikkerhetskonferansen 2016 på Grand Hotel i Oslo. Se program for konferansen i pekeren til høyre.

Akkreditering 

Presse som ønsker å dekke konferansen og Kronprinsens deltakelse, akkrediterer seg til Jan Lindgren, fagsjef i Juristforbundet, på 917 10 480, eller på e-post jl@juristforbundet.no

 

 

31.08.2016

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter