Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen til Teglverket Skole - skal prøve norsk læringsteknologi

Fredag 20. Januar kl. 11.00 vil Kronprinsen besøke Teglverket skole i Oslo, for å innhente kunnskap om norsk læringsteknologi. Senere i januar åpner Kronprinsen "The Norwegian Classroom" på BETT 2017 i London.

Fra arrangørens pressemelding:

Elever ved skolen vil demonstrere bruk av ulike verktøy og Kronprinsen vil få testet teknologien i interaksjon med barna.

 Kronprinsens besøk på Teglverket skole skjer i forbindelse med at han skal foreta den offisielle åpningen av en felles norsk paviljong “The Norwegian Classroom”, på BETT 2017 i London, torsdag 26. januar.

 På kort tid har den norske læringsteknologiske næringen rukket å bli over 60 selskaper med godt over 140 millioner brukere i hele verden. Teglverket skole, IKT-Norge og Oslo Edtech Cluster har i den anledning invitert Kronprinsen for å vise hvordan læringsteknologi benyttes ved norske skoler, for å gi tilpasset opplæring til alle elever. Skolen vil blant annet vise frem verktøy som Dragonbox, Kahoot!, MultiSmart øving (adaptiv læring) og Kikora, i tillegg til andre verktøy som er viktige i læringsarbeidet.

Oslos ordfører Marianne Borgen tar i mot Kronprinsen ved ankomst.

Programmet

11.00-11.05 Ordfører Marianne Borgen tar imot Kronprinsen. Han vil så få hilse på Astrid Søgnen, direktør for Utdanningsetaten, Heidi Austlid, direktør for IKT-Norge og Elisabeth Palmgren, rektor ved Teglverket skole. Oslo Edtech Cluster ved Hege Tollerud og Innovasjon Norge Ved Pål T. Næss vil også være representert under besøket.

11.10-11.20 Velkommen! Rektor presenterer skolens helhetlige og innovative pedagogiske praksis med bruk av IKT.

11.20-11.40 Lærer og elever fra 1.- 5. Trinn demonstrerer hvordan de jobber med lesing/skriving og regning. Kronprinsen deltar i grupper med elevene.

11.40-11.45 Rektor takker for besøket.

Oppmøte:                
Pressen bes møte senest kl 10.45.

Foto:
Det blir fotomuligheter under deler av besøket også når Kronprinsen sitter i   grupper med elevene.

Akkreditering:
Send epost til Line Gaare Paulsen, komm. direktør, IKT-Norge.

Pressekontakt for Slottet

Christian Lagaard, kommunikasjonsrådgiver. E-post: Christian.lagaard@slottet.no Tlf.: 97 47 47 55.

Øvrige pressehenvendelser, inkl “The norwegian classroom”, BETT - London. Line Gaare Paulsen, kommunikasjonsdirektør IKT-Norge. Epost: Line@ikt-norge.no

Tlf.: 920 65 300.

Bakgrunn

Besøket på Teglverket skole som skjer i forbindelse med at Kronprinsen skal foreta den offisielle åpningen av “The Norwegian Classroom” når den norske edtechnæringen samler seg på BETT 2017 i London, torsdag 26. januar.

BETT er en av verdens største møteplasser innen læringsteknologi. Her får 40.000 deltakere oppleve det nyeste innen edtech. “The Norwegian Classroom” vil bestå av 11 norske selskaper inkludert Kahoot!, Conexus, Inspera, Kikora, Creaza, No Isolation og Gyldendal.

Den felles norske paviljongen “The Norwegian Classroom”, er tilrettelagt av IKT-Norge og Oslo Edtech Cluster, for å gi de norske selskapene eksportmuligheter.

To skoler fra Osloregionen vil være representert, Teglverket skole ved rektor (og elever via Skype) og Sandvika vgs ved elever og lærere.

Teglverket skole har nylig vunnet Innovasjonsprisen 2017, tildelt av IKT-senteret.

Skolens læringssyn er å finne i skolens visjon: “Teglverket åpner dører mot verden og fremtiden”. Skolens rektor, Elisabeth Palmgren sier at: - Teglverket skole jobber for å ruste elevene for fremtiden, for det kompetansebehovet vi møter om 20 år.

IKT-Norge er IKT-Næringens interesseorganisasjon som organiserer edtech-næringen som leverer læringsteknologi. IKT-Norge jobber med politiske spørsmål og rammebetingelser for sine medlemmer innenfor utdanning, og er koordinator for Norges deltakelse på BETT. - Norsk læringsteknologi gjør læringen bedre for elevene, i norske skoler og i hele verden, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge. www.ikt-norge.no.

Oslo Edtech Cluster er et nettverk for bedrifter og aktører innenfor læringsteknologi, som jobber med markedsaktiviteter, kobling mot FoU, synliggjøring og kommunikasjon for deltakerne – nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet er del av ARENA-programmet som finansieres av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. www.osloedtech.no

 

 

17.01.2017

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter