Hopp til hovedinnhold

Åpning av bioanlegg ved Norske Skog Saugbrugs

Hans Majestet Kongen vil være til stede ved åpningen av det nye biogass- og nanocelluloseanlegget i Halden mandag 3. april 2017. 

Norske Skog vil åpne sine dører og la publikum ta del i åpningen av de to nye bioanleggene ved fabrikken: et biogassanlegg og et nanocelluloseanlegg. Publikum vil også inviteres til omvisning i fabrikkanlegget.

Fra arrangørs pressemelding:

 - Vi er svært stolte over at Kongen vil være til stede ved åpningen av de nye bioanleggene i Halden. Vi ønsker å vise at Norske Skog er og vil bli en viktig motor i det grønne skiftet. Det foregår en utstrakt forskning og utvikling ved samtlige av Norske Skogs fabrikker i inn- og utland, som vil gi oss helt nye produkter i årene som kommer, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog og styreleder i Norske Skog Saugbrugs AS.

Det nye biogassanlegget har vært under bygging i nesten to år. Målet har vært å utnytte bioavfall fra papirproduksjonen til fornybar energi. Norske Skog Saugbrugs har investert 150 millioner kroner i bygging av biogassanlegg som ligger i tilknytning til det biokjemiske renseanlegget. Gjennom utprøvinger ved pilotanlegget for nanocellulose er det utviklet nye produkter. Nanoprosjektet har hittil kostet ca 20 millioner kroner.

- De nye anleggene for biogass og nanocellulose kombinerer ny teknologi og kompetanse til nye, grønne virksomheter. De nye initiativene vil levere nye inntekter, arbeidsplasser og produkter samtidig som de er fremtidsrettet. Saugbrugs er nå tilnærmelsesvis fullt ut en fornybar fabrikk både når det gjelder råstoff, energi og ferdigvarer. Vi er stolte av at vi er på god vei til å bli en nullutslippsbedrift, sier Kjell-Arve Kure, administrerende direktør i Norske Skog Saugbrugs.

Det nye biogassanlegg vil bidra med to økonomiske fordeler: ny inntektsstrøm fra biogass samt reduserte papirproduksjonskostnader. Biogass er også et fornybart alternativ til fossilt brensel, og er en del av karbonløsningen. Biogass bidrar også til forbedret luftkvalitet i byene.

Nanocellulose (mikrofibrillær cellulose (MFC)) er et fornybart produkt og har flere interessante anvendelser. Nanocellulosen fremstilles fra termomekanisk masse (TMP) og vil kunne skape helt nye produkter, som å forsterke papirbaserte produkter, erstatte plastprodukter samt brukes til fortykningsmiddel i for eksempel maling.

Norske Skog Saugbrugs AS sysselsetter 450 personer. Fabrikken omsetter for 2,2 milliarder og har en årlig produksjons-kapasitet på rundt 500 000 tonn magasinpapir.

Mer informasjon

For ytterligere informasjon kontakt:

Kommunikasjonstdirektør Carsten Dybevig
Mobil: 017 63 117

 

 

09.02.2017

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Relaterte lenker