Hva skjer?

Tirsdag 9. mai klokken 17.30: Underholdning på Slottsplassen. 
Klokken 18.30 vil Kongeparet og deres gjester fra Europa komme ut på Slottsbalkongen. Fotomulighet.

Tirsdag 9. mai klokken 20.00: Gallamiddag på Slottet.
Fotopool inne.

Onsdag 10. mai klokken 11.00: Lunsj på Kongeskipet Norge. 
Fotomulighet ved avreise fra Honnørbrygga.

Onsdag 10. mai klokken 19.00: Festmiddag i Operaen.
Middagen er regjeringens gave til kongeparet i anledning 80-årsdagene. Fotomulighet ved ankomst. Fotopool inne. De kongelige vil kjøre kortesje langs Karl Johan fra Slottet til Operaen.

Akkreditering

Presse må akkrediteres. Akkrediteringsfristen er onsdag 3. mai kl. 12.00.

Akkreditering foregår ved å sende en e-post til Statsministerens kontor på smkinfo@smk.dep.no. E-posten må inneholde;

  • navn på den som søker om akkreditering
  • arbeidssted
  • yrke (fotograf/reporter)
  • fødselsdato
Akkrediteringen vil gjelde både for 9. og 10. mai. De som søker om akkreditering må ha gyldig pressekort. Utenlandsk presse må ha internasjonalt pressekort. Akkreditert presse vil få informasjon om når og hvor akkrediteringsbevis kan hentes.

Utendørs fotoposisjoner

Det vil bli lagt til rette for fotoposisjoner for pressen både på Slottsplassen, Honnørbrygga og ute på Operaen.

Til underholdningen på Slottsplassen vil det være avsatt et fotoområde for akkreditert presse.

I forbindelse med lunsjen på Kongeskipet Norge vil det være to fotoposisjoner på Honnørbrygga.

Til middagen på Operaen 10. mai vil de kongelige kjøre fra Slottet langs Karl Johan. Det etableres ikke spesifikke fotoposisjoner langs Karl Johan. Presse som eventuelt ønsker å jobbe i dette området, må selv finne egnete posisjoner for dette.

Ute på Operaen vil det bli etablert tre ulike fotoposisjoner, som alle vil gi gode bilder av gjestene som kommer til middagen. Akkreditert presse må velge hvilken av fotoposisjonene de vil benytte seg av. Informasjon om dette blir sendt ut etter at akkrediteringsfristen er utløpt.

Fotografering inne

Ved gallamiddagen på Slottet 9. mai er det pool ved receiving line, prosesjoner og taler (pool består av NTB Scanpix og NRK TV).

Ved festmiddagen i Operaen vil det kun være mulig for en svært begrenset fotopool å arbeide inne. NTB Scanpix er poolfotograf for stillfoto. NRK leverer levende poolbilder for tv og nett.

Tilgang til poolfoto

Poolbilder (still) får dere tilgang til fra NTB Scanpix.
NTB Scanpix kan kontaktes på e-post: ntb.fotodesk@ntb.no og telefon: +47 22 00 32 64.

Poolbilder (video) vil bli distribuert fra NRK. NRK er den eneste som har anledning til å filme inne på Slottet og Operaen under feiringen, men NRK refunderes ikke for denne produksjonen. Derfor må alle som ønsker tilgang til pool-signalet betale sin andel av de tekniske kostnadene til NRK.

Signalet vil bli HDSDI 1080i med embedded lyd. En RTMP-strøm av høy kvalitet vil også være tilgjengelig. Pool-signalet vil være tilgjengelig på NRK MCR. Interesserte medier er selv ansvarlige for å arrangere kontribusjon fra NRK MCR og videre.

NRK vil tilby pool-signalet live via Eurovision News Exchange.
Kontaktperson i NRK er Marit Moi. E-post: marit.moi@nrk.no. Telefon: 959 37 347.

Pressekontakter

  • Pressekontakt på Statsministerens kontor er kommunikasjonsrådgiver Arvid Samland, telefon: 930 51 458, e-post: arvid.samland@smk.dep.no.

  • Pressekontakt på Slottet er assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen, telefon: 908 26 849, e-post: sgg@slottet.no.