Hopp til hovedinnhold

Kommunikasjonssjef

Spennende kommunikasjonsutfordring: Det kongelige hoff søker ny kommunikasjonssjef som vil ha det overordnede ansvaret for å lede og videreutvikle kommunikasjonsarbeidet.

Du er en person som har solid erfaring fra kommunikasjonsarbeid og ledelse. Det er viktig med erfaring fra endringsprosjekter og utvikling av kommunikasjonsfunksjonen i komplekse organisasjoner. Vår nye kommunikasjonssjef har god innsikt i medieutviklingen og kjenner godt til tradisjonelle og digitale kanaler. Du skal videreutvikle vår kanalmiks og innholdsarbeidet.

Du bør ha dyp samfunnsforståelse, med innsikt i og kjennskap til både aktører og prosesser i statsforvaltningen og samfunnet forøvrig. Det er også viktig med innsikt i, og erfaring fra, strategiarbeid og hvordan dette kobles til operativt kommunikasjonsarbeid.

Du er tillitsskapende, en god relasjonsbygger, evner å sette mål og retning - og liker å jobbe bredt i en organisasjon med høyt tempo. Du kommuniserer svært godt skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.

Kommunikasjonssjefen inngår i Hoffets ledergruppe og har ansvaret for en stab på fem medarbeidere og deres fagområder.

Stillingen krever sikkerhetsklarering.

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til:

  • HR-sjef Hågen Setran, tlf. 991 68 035 eller
  • Heidi Wiggen, Visindi, tlf 916 56 103

Søknad med CV sendes via finn.no innen 10. desember.

Vi gjør oppmerksom på at alle søknader vil bli vurdert i samarbeid med Visindi.

Det kongelige hoff 

Det kongelige hoff er DD.MM. Kongen og Dronningens og DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessens organisasjon i utøvelsen av sitt virke. Det kongelige hoffs hovedmål er å bistå Kongefamilien med å gjennomføre sine gjøremål, sørge for en rasjonell drift av virksomheten og forvaltning av de offentlige og private Kongelige eiendommer, eiendeler og fond.

Det kongelige hoff ledes av hoffsjefen og er delt inn i fire avdelinger og to staber med til sammen 150 ansatte.

Det kongelige hoff er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv). Medarbeidere ved Det kongelige hoff må ha tilfredsstillende vandel. Det kongelige hoff ønsker mangfold i organisasjonen. Kandidater med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

 

22.11.2017

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter