Hopp til hovedinnhold

Årsrapporter

Årsrapporten fra Det kongelege hoff gjør rede for Kongefamiliens offisielle virke og arbeidet ved Hoffet i året som har gått. Presentasjonen av årsrapporten for 2016 er tilgjengelig nedenfor. Hele denne rapporten - og alle tilbake til 2005 -  kan lastes ned som PDF via lenkelisten. 

Kongeparets 25-årsjubileum som Norges Konge og Dronning har stått sentralt gjennom 2016. Markeringen startet med en stor vinterfestival på Slottsplassen 17. januar og ble avsluttet med at Kongen og Dronningen inviterte 1 500 gjester fra hele landet til hagefest i Dronningparken. I juni gjennomførte Kongeparet en jubileumsreise fra Tromsø til Kristiansand med Kongeskipet «Norge».

I tillegg til jubileumsfeiring har Kongefamilien hatt en rekke andre aktiviteter. Til sammen utførte Kongefamilien 740 offisielle oppdrag i inn- og utland. 48 kommuner, samtlige fylker, Svalbard og elleve land ble besøkt.

Åpent Slott har hatt mer enn 45 000 besøkende i løpet av hektiske sommeruker.

Årsregnskapet

Årsregnskapet for Den kongelige civilliste viser et overskudd på kroner 6 628 814. Kostnadene til dekning av jubileumsfeiringene er dekket av tidligere avsetninger.

Årsregnskapet til DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessens stab viser et underskudd på kroner 1 459 461. Underskuddet dekkes av tidligere avsetninger.

Årsregnskapet for Åpent Slott viser et overskudd på kroner 619 162. Overskuddet er tillagt egenkapitalen.

Det kongelige hoffs årsrapport med årsberetningen for 2016 er overlevert til Stortingets Presidentskap, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Riksrevisjonen.

 

 

24.04.2017

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter