Hopp til hovedinnhold

Hennes Majestet Dronningen

Dronning Sonja ble født i Oslo 4. juli 1937 og er datter av Dagny (1898-1994) og Karl August Haraldsen (1889-1959). Hun ble Norges første Dronning på 53 år da Kronprins Harald tok over som Konge etter Kong Olavs bortgang.

Dronningen vokste opp på Vinderen i Oslo og tok realskole-eksamen i 1954. Hun utdannet seg i kjole- og draktsøm ved Oslo yrkesskole. Deretter reiste hun til Sveits og tok eksamen ved l'Ecole Professionelle de jeunes Filles i Lausanne. Undervisningen omfattet også samfunnsfag, regnskap og motetegning. Senere tok Dronningen artium som privatist. Etter å ha avlagt eksamen i fagene fransk, engelsk og kunsthistorie ved Universitetet i Oslo fikk hun tittelen cand. mag.

Familie

Sonja Haraldsen møtte Kronprins Harald for første gang i 1959. Ni år senere ble det klart at hun fikk gifte seg med sin utvalgte. I mars 1968 kom meldingen om at Kong Olav hadde gitt sin tillatelse til at Kronprinsen fikk gifte seg borgerlig.

Forlovelsen ga støtet til en debatt om monarkiets fremtid i Norge. Motstanden mot at Kronprinsen giftet seg borgerlig var langt mindre enn mange fryktet. Kronprinsesse Sonja ble fra første stund godtatt av folket som medlem av Kongehuset. Den 29. august 1968 sto bryllupet i Oslo Domkirke, og Sonja Haraldsen ble Norges Kronprinsesse. Kong Harald og Dronning Sonja har to barn. Prinsesse Märtha Louise ble født 22. september 1971, og Kronprins Haakon 20. juli 1973.

Signing

Dronning Sonja ledsaget Kongen da han avla ed til forfatningen i Stortinget 21. januar 1991. For første gang på 69 år var en Dronning til stede i Stortingssalen. Senere har Dronningen – sammen med Kronprinsen - også vært med når Kongen har lest Trontalen under Stortingets høytidelige åpning.

Etter eget ønske ble Kongeparet signet i Nidarosdomen i Trondheim 23. juni 1991. I forbindelse med signingen gjennomførte Kongeparet en ti dagers reise i Sør-Norge, mens de året etter besøkte forskjellige steder i landets fire nordligste fylker i løpet av en 22 dager lang rundreise.

Offisielle oppgaver

Dronningen ledsager Kongen på statsbesøk i utlandet, og hun deltar når utenlandske statsoverhoder avlegger statsbesøk i Norge.

Hvert år gjennomfører Kongeparet en fylkesreise, der de besøker flere av fylkets kommuner i løpet av reisen. Ofte benytter Kongeparet Kongeskipet ”Norge” på sine reiser langs norskekysten.

Dronningens oppgaver er mange og varierte. De omfatter reiser, offisielle besøk, deltakelser i en rekke arrangementer over hele landet, audienser, mottakelser og møter på Slottet. I tillegg til de mange offisielle oppdragene er Dronningen også engasjert i oppfølging av det interne arbeidet på Slottet og de øvrige kongelige eiendommer.

Engasjement

Dronningen har et sterkt samfunnsengasjement. Hun har ved flere anledninger vært beskytter for og deltatt aktivt i store aksjoner. Dronning Sonja var med i aksjonskomiteen for den første TV-aksjonen i 1974 som var til inntekt for flyktninger. Og senest i 2010 var Dronningen beskytter for TV-aksjonen ”På flukt fra krig”. I den anledning besøkte hun verdens største flyktningleir i Dadaab i Kenya, på grensen til Somalia. Dronningen er tildelt Nansen-medaljen av FNs høykommissær for flyktninger for sin innsats. Pengene som fulgte med medaljen - 50 000 amerikanske dollar - ga hun i sin helhet til bygging av skoler for flyktninger i Tanzania.

Dronning Sonja har også arbeidet for Norges Røde Kors, og var visepresident fra 1987 til 1990.

Dronningen forsøker så langt som mulig å følge opp sitt samfunnsengasjement ved å være til stede på konferanser og viktige markeringer for organisasjoner som arbeider med sosiale temaer. Før jul har Dronning Sonja hatt som tradisjon å besøke sosiale initiativ og institusjoner for blant annet barn, utsatte kvinner, eldre, bostedsløse og rusavhengige. Dronningen er også engasjert i innvandrerkvinners situasjon i Norge. Hun har ved flere anledninger møtt representanter for minoritetskvinner, både i forbindelse med konferanser, seminarer, i mottakelse på Slottet og ved besøk til private hjem.

Kultur og friluftsliv

Dronning Sonja har mange interesser som hun kombinerer med sine oppgaver som landets førstedame. Hun er svært interessert i kunst og kultur. Dronning Sonja får i løpet av året mange invitasjoner til kunstutstillinger og kulturarrangementer både i inn- og utland, og i den grad programmet tillater det, er hun til stede.

Dronningens interesse for billedkunst resulterte i at deler av hennes kunstsamling ble vist offentlig på Henie-Onstad kunstsenter på Høvikodden utenfor Oslo i 2001. I 2011 etablerte Dronningen H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend. Stipendet ble opprettet i samarbeid med Kjell Nupen, Ørnulf Opdahl og Ole Larsen og tildeles nordiske utøvere av papirbasert kunst. Stipendet ble delt ut for første gang 14. juni 2012 til den finske grafikeren Tiina Kivinen. Utdelingen foregikk på Henie Onstad Kunstsenter på åpningsutstillingen «Landskap og Rom» som viste HM Dronningens egen kunst og kunst fra HM Dronningens samling.

Musikk er en annen stor interesse, og Dronningen er beskytter for Den norske Opera & Ballett, Oslo-Filharmonien, Oslo Kammermusikkfestival og FolkOrg. Hun er også sterkt involvert i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse, som avholdes hvert annet år i Den norske opera og ballett. Konkurransen tiltrekker seg fremragende sangtalenter fra hele verden. Dronningen følger konkurransen, og overrekker selv prisen til vinnerene - som blant annet omfatter et signert grafisk trykk laget av Dronningen selv.

Dronning Sonja er utdannet skiinstruktør, og hvert år går hun lange turer på ski og til fots i norske fjell. Dronningen har sammen med resten av Kongefamilien vært til stede ved mange OL-arrangementer, og hun var en svært interessert tilskuer under Ski-VM i Oslo vinteren 2011.

Dronningen er en aktiv fotograf, og tar ofte bilder fra sine turer i Norge. Ved flere anledninger, både i inn- og utland, har Dronning Sonja holdt foredrag og bildekåserier om Norge som turistland med fremvisning av egne fotografier.
 

06.11.2012

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter