Hopp til hovedinnhold

Prinsesse Märtha Louises Fond

Prinsessens fond ble opprettet 15. september 1972 med en grunnkapital på 75 000 kroner. Avkastningen av fondets kapital brukes til å støtte tiltak i Norge til hjelp for barn med funksjonshemming.

Tildeling av midler skjer på Prinsesse Märtha Louises fødselsdag, 22. september, og søknadsfristen er 1. august. Samlet årlig tildeling ligger normalt på ca. 500.000 kroner.

Statutter

Tildeling fra fondet skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner, og komme flest mulig barn til gode. Tiltak som stimulerer til egenaktivitet hos barna prioriteres. Målgruppen er barn med funksjonshemming under 16 år.

Det legges vekt på at midlene som deles ut skal komme barn direkte til gode og ikke brukes til dekning av vanlige driftsutgifter. Det tas sikte på å dekke behov som det ikke er en oppgave for stat eller kommune å bevilge midler til. Pengene øremerkes derfor tiltak som kan gi barn glede i deres daglige tilværelse. Det legges vekt på at tiltakene som støttes skal gå til aktiviteter for barna.

Det gis bare unntaksvis tildeling mer enn to år på rad. Bidrag ytes normalt ikke til enkeltpersoner. Styret behandler ikke søknader for arrangementer som har funnet sted på eller før 22. september.

Tildelinger

Fondet mottok 82 søknader i 2017, og 54 søkere fikk tildelt midler fra fondet - totalt 500 000 kroner. Alle får brev om tildelingen - i tillegg til at en oversikt offentliggjøres på Fondets Facebookside.

Etter at det tildelte beløp er benyttet, sendes snarest mulig en rapport til fondet med oppstilling over bruken av midlene.

Styret

Fondets styre oppnevnes av Hennes Majestet Dronning Sonja, og ledes av Prinsesse Märtha Louise. I tillegg til Prinsessen, sitter advokat Kristine Ryssdal, avdelingssjef Karin Liabø, rådgiver Ole Jacob Sunde i styret. Administrasjonen utføres av Ordenskanselliet, og kansellisjef Mette Tverli er fondets daglige leder.

Fondet har også en rådgivende komité som består av seniorrådgiver Anders Smith, forbundsleder Nils Erik Ness og seniorrådgiver Hanne Ramstad Jensen.

Søknad 2018

Til høyre finner du peker til et elektronisk skjema for søknad til fondet. Når skjemaet er fylt ut og du trykker "Send inn skjema", får du opp en kvittering med informasjonen du har fylt inn og som du kan skrive ut til eget arkiv.

Søknadsfristen er 1. august 2018, og innkomne søknader behandles samlet etter fristens utløp.

Det er ikke mulig å sende vedlegg med det elektroniske skjemaet. Hvis du mener det er nødvendig å legge ved en brosjyre eller liknende, må den sendes med vanlig post. Legg da ved en utskrift av den elektroniske søknaden, sånn at det er klart hvilken søknad vedlegget tilhører.

Om du foretrekker å fylle ut søknaden for hånd, kan du skrive ut vedlagte PDF-fil eller få et skjema tilsendt ved å ta kontakt med Det kongelige hoff.

Skriftlig søknad sendes til: 

Prinsesse Märtha Louises Fond
Ordenskanselliet
Det Kongelige Slott
0010 Oslo

Henvendelser

Henvendelser om fondet kan rettes til:

Kansellisjef Mette Tverli,
Ordenskanselliet,
Det kongelige slott,
0010 Oslo.

Telefon: 22 04 87 00
Telefaks: 22 04 87 90

E-post: fond@slottet.no

 

 

22.09.2017

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Prinsesse Märtha Louise forteller om fondet - hvem det er til for og hva arbeidet med fondet og samværet med funksjonshemmede har betydd for henne (Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoff)
Fakta

Vil du bidra?

Dersom du ønsker å bidra med en donasjon til Prinsesse Märtha Louises Fond, er fondets gavekonto 6058.05.05441.

Fakta

Fondet på Facebook

Prinsesse Märtha Louises Fond har sin egen side på Facebook, etablert i anledning fondets 40-årsjubileum.

Her kan alle som får støtte dele innlegg og bilder fra aktivitetene med fondet og hverandre.

Relaterte lenker