Hopp til hovedinnhold

Åpningen av Stortinget

Hans Majestet Kongen forestår den høytidelige åpningen av Stortinget i oktober hver høst. Åpningen følger et fast seremoniell som er nedfelt i grunnloven. Stortingssesjonen 2016-2017 er det 161. norske Storting.

Stortinget trer normalt sammen den første hverdagen i oktober. Etter at Stortingspresidenten har erklært Stortinget for lovlig konstituert, ankommer Hans Majestet Kongen, gjerne ledsaget av Hennes Majestet Dronningen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen.

Trontalen

Statsministeren overrekker Kongen Trontalen, som Hans Majestet så holder. Talen trekker opp hovedlinjene i regjeringens politikk for det kommende året. Det er representanter for Regjeringen, ikke Kongen, som skriver Trontalen.

Trontalen etterfølges av en redegjørelse for rikets tilstand. Denne holdes av et av Regjeringens medlemmer, og inneholder en gjennomgang av hva Regjeringen har oppnådd siste året. Tradisjonen tilsier at det er Regjeringens yngste medlem som holder talen om rikets tilstand.

Grunnloven bestemmer seremonien

Seremonien rundt åpningen av Stortinget er fastlagt i Grunnlovens § 74:

«Så snart Stortinget har konstituert seg, åpner kongen eller den han beskikker, dets forhandlinger med en tale der han underretter det om rikets tilstand og de forhold som han især ønsker å lede Stortingets oppmerksomhet mot. Ingen deliberasjon må finne sted i kongens nærvær.» 

30.09.2016

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter