Hopp til hovedinnhold

Global Dignity

I 2006 etablerte Kronprins Haakon initiativet Global Dignity sammen med den amerikanske fattigdomsbekjemperen John Hope Bryant og den finske filosofiprofessoren Pekka Himanen. Tanken bak Global Dignity er å sette fokus på den universelle retten alle mennesker har til å leve et verdig liv.

Gjennom valgene vi tar, måten vi bruker våre ressurser på og hvordan vi møter hverandre, kan vi styrke andre menneskers verdighet. Gjennom å styrke andres verdighet, styrker vi også vår egen.
 

Mål for Global Dignity

Global Dignity er en uavhengig og ideell organisasjon. De har tre mål:

  • å skape en global samtale om verdighet
  • å promotere verdighetsbasert lederskap
  • å diskutere verdighet med ungdom gjennom såkalte Dignity Days på skoler.

Målet med en Dignity Day er å gjøre elevene bevisste på hva verdighet innebærer, i eget og andres liv, og hvordan dette kan være med å definere noe den enkelte kan gjøre for å bidra til en positiv forskjell i verden.
 

Fem prinsipper om verdighet

Som rettesnor i arbeidet har grunnleggerne definert fem prinsipper:

  1. Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv.
  2. Et verdig liv er å kunne bruke sine ressurser som menneske. En forutsetning for dette er å ha tilgang til et tilfredsstillende nivå av helsetjenester, utdanning, inntekt og sikkerhet.
  3. Verdighet er å ha frihet til å ta avgjørelser og treffe valg som berører eget liv – og oppleve at denne rettigheten blir møtt med respekt.
  4. Verdighet bør være det styrende prinsipp for alle handlinger.
  5. Vår egen verdighet henger nøye sammen med andres verdighet.
     

Global Dignity Day

Global Dignity Day ble arrangert for første gang 20. oktober 2008. Skoler i over 20 land deltok i markeringen. Siden har det blitt holdt Dignity Days på skoler i over 60 land. Kronprinsen har selv vært med på gjennomføringen på skoler i Afrika, Asia, Midtøsten og Europa, Latina-Amerika og Nord-Amerika.

I Norge har Kronprins Haakon deltatt på Dignity Days på skoler over hele landet. I 2010 var markeringen av Global Dignity Day landsomfattende for første gang. Mer enn 150 videregående skoler, 25 000 elever og 1000 frivillige deltok.

Global Dignity Day 2015

I 2015 deltok omlag 20.000 ungdommer ved 105 videregående skoler over hele Norge i markeringen av Global Dignity Day. På verdensbasis deltok omlag 65 land og nærmere 400.000 barn og unge.

29. september 2016 besluttet styret å avvikle Global Dignity Norge. Det var ikke økonomisk grunnlag for videre drift av den norske organisasjonen. Den internasjonale delen av Global Dignity videreføres.

 

 

16.01.2017

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

“Dignity Song” kom ut i 2011. Den er skrevet av Dave Stewart og fremført av hiphop-artisten Nadirah X.