Hopp til hovedinnhold

Fokus: Barn og unge

Helt siden Kronprinsparet giftet seg i 2001, har barn og unges oppvekstvilkår stått sentralt i Kronprinsparets arbeid.

Gjennom Kronprinsparets fond har Kronprinsesse Mette-Marit fokusert på unge med spesielle behov og arbeidet for at alle skal kunne føle seg inkludert. 

Kronprinsessen har også engasjert seg for unge asylsøkere i lokalmiljøet. Blant annet har Kronprinsparet invitert unge fra Hvalstad asylmottak på bowling, og deltatt på akedag. Kronprinsessen er opptatt av å skape trygge og gode oppvekstvilkår der barn og unge kan bli sett for sine muligheter, evner og egenskaper.

Unges muligheter

I de senere årene har Kronprinsessen vært spesielt opptatt av hvordan ungdom kan være med å påvirke en positiv utvikling – både i eget liv og i samfunnet. Hun er opptatt av at dette både handler om at de unge må få støtte til å tro på seg selv, til å bruke sine muligheter – og å få slippe til. Dette har kommet spesielt til syne i hiv- og aidsarbeidet, der Kronprinsessen jobber aktivt for å støtte unge som driver forebyggende aidsarbeid – og er opptatt av at de får sette agenda både i det strategiske og praktiske globale arbeidet.

En annen arena for dette arbeidet, er psykisk helse. Kronprinsessen deltar med jevne mellomrom på arrangementer der åpenhet omkring psykisk helse blant unge står sentralt. Og der det å bryte tabuene omkring psykisk helse er et viktig tema.

Utdanning og kreativ utfoldelse er et annet område Kronprinsessen engasjerer seg for unge på. Arrangementer tilknyttet de unges egen filmfestival, Amandusfestivalen i Lillehammer, er eksempel på en arena der Kronprinsessen møter ungdom.

Kronprinsessen engasjert seg for barn både gjennom Speideren, gjennom barnevernet og gjennom skolebesøk, og har dessuten en viktig støttefunksjon i Kronprinsens arbeid med Global Dignity – som består i å samtale med skoleungdom om verdighet.

14.11.2012