Hopp til hovedinnhold

H.M. Dronningens kunstnerstipend

Stiftelsen H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend har til formål å skape interesse for - og stimulere til utvikling av - grafisk kunst.

Stiftelsen ble opprettet i 2011, og den 14. juni 2012 ble the Queen Sonja Nordic Art Award delt ut for første gang.

The Queen Sonja Print Award

Hvert annet år deler stiftelsen ut Queen Sonja Print Award. Prisen var opprinnelig en nordisk pris, og kandidatene hentet fra de fem nordiske landene.

Samtidig med utdelingen i 2014 ble en større endring annonsert: Prisen ble internasjonal, og endret navn til the Queen Sonja Print Award. Så langt man kjenner til, er dette den største prisen som finnes innenfor grafisk kunst. 

Prisen består av et stipend på 400 000 kroner. I tillegg får vinneren et studieopphold ved Ole Larsens verksted i Helsingborg. 

Mottakere

Prisen stiftelsen forvalter deles ut hvert annet år. Mottakerne har så langt vært:

  • 2012: Tiina Kivinen, Finland
  • 2014: Svend-Allan Sørensen, Danmark

The Kjell Nupen Memorial Grant

Den 1. oktober 2014 offentliggjorde Dronningen og trykkeren Bill Goldston minnestipendet the Kjell Nupen Memorial Grant. Stipendet skal gå til yngre og lovende grafikere i Norden, og vil bli delt ut hvert annet år til minne om Kjell Nupen som døde 12. mars 2014.

Den første vinneren - den danske kunstneren Adam Saks - ble offentliggjort 5. september 2015, på Kjell Nupens fødselsdag.

The Kjell Nupen Memorial Grant er et samarbeid mellom Stiftelsen H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend og trykkeriet Universal Limited Art Editions (ULAE) i New York. Minnestipendet består av et studieopphold ved ULAEs verksted og 50 000 norske kroner til å dekke reise, opphold og trykkemateriell. Styret i Stiftelsen har ansvaret for tildelingen.    

Organisering

Stiftelsen H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend ble opprettet 14. januar 2011 av Hennes Majestet Dronningen sammen med billedkunstnerne Kjell Nupen, Ørnulf Opdahl og Ole Larsen.

Styret består av Dronning Sonja, Ørnulf Opdahl, Ole Larsen, Karin Hellandsjø, Magne Furuholmen, Harriet Cecilie Malm Brundtland og Gry Mølleskog. Sune Nordgren er prosjektleder og daglig leder er Mette Tverli.

Stiftelsens kapital

I 2010 inngikk Dronning Sonja, Kjell Nupen, Ørnulf Opdahl og Ateljé Ole Larsen et samarbeid om kunstprosjektet "Tre reiser – tre landskap". Dronningen, Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl utarbeidet et grafisk mappeverk for salg. Overskuddet fra salget av kunstmappene gikk uavkortet gå til Stiftelsen H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend, og utgjør sammen med andre gaver og bidrag stiftelsens kapital.


 

24.03.2015