Hopp til hovedinnhold

H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend

Stiftelsen H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend har til formål å skape interesse for - og stimulere til utvikling av - papirbasert kunst. Hvert annet år vil stiftelsen dele ut The Queen Sonja Nordic Art Award.

The Queen Sonja Nordic Art Award ble delt ut første gang 14. juni 2012. Framover vil stipendet bli delt ut hvert annet år, med mindre styret beslutter noe annet. Kandidater til kunstnerstipendet blir nominert av kunstfaglige personer fra de nordiske land. I tillegg kan styremedlemmene nominere kandidater.

Den første tildelingen gikk til den finske grafikeren Tiina Kivinen.

Stipendet tas fra avkastningen på stiftelsens grunnkapital, samt eventuelle gaver eller andre bidrag som tilføres stiftelsen. I tillegg vil vinneren av kunstnerstipendet få anledning til et studieopphold ved Ole Larsens verksted i Helsingborg. Størrelsen på stipendet avgjøres av styret.
 

Stiftelsens grunnkapital

Våren 2010 inngikk Dronning Sonja, Kjell Nupen, Ørnulf Opdahl og Ateljé Ole Larsen et samarbeid om kunstprosjektet "Tre reiser – tre landskap". Dronningen, Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl utarbeidet et grafisk mappeverk for salg. Overskuddet fra salget av kunstmappene går uavkortet gå til Stiftelsen H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend, og utgjør stiftelsens grunnkapital.

Organisering

Stiftelsen H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend ble opprettet 14. januar 2011 av Hennes Majestet Dronningen sammen med billedkunstnerne Kjell Nupen, Ørnulf Opdahl og Ole Larsen.

Styret består av Dronning Sonja, Ørnulf Opdahl, Ole Larsen, Karin Hellandsjø og Gry Mølleskog. Sune Nordgren er prosjektleder og daglig leder er Mette Tverli.

 

02.04.2014