Hopp til hovedinnhold

Dronningens kunstnerstipend

Stiftelsen H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend har til formål å skape interesse for - og stimulere til utvikling av - grafisk kunst. Hvert annet år deler stiftelsen ut Queen Sonja Print Award.


Stiftelsen ble opprettet i 2011, og den 14. juni 2012 ble the Queen Sonja Nordic Art Award delt ut for første gang. Prisen var en nordisk pris, og kandidatene hentet fra de fem nordiske landene.

Samtidig med utdelingen i 2014 ble en større endring annonsert: Prisen ble internasjonal, og endret navn til the Queen Sonja Print Award. Så langt man kjenner til, er dette den største prisen som finnes innenfor grafisk kunst. 

Prisen består av et stipend på 400 000 kroner. I tillegg får vinneren et studieopphold ved Ole Larsens verksted i Helsingborg. 

Mottakere

Prisen stiftelsen forvalter deles ut hvert annet år. Mottakerne har så langt vært:

  • 2012: Tiina Kivinen, Finland
  • 2014: Svend-Allan Sørensen, Danmark

Organisering

Stiftelsen H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend ble opprettet 14. januar 2011 av Hennes Majestet Dronningen sammen med billedkunstnerne Kjell Nupen, Ørnulf Opdahl og Ole Larsen.

Styret består av Dronning Sonja, Ørnulf Opdahl, Ole Larsen, Karin Hellandsjø og Gry Mølleskog. Sune Nordgren er prosjektleder og daglig leder er Mette Tverli.

Stiftelsens kapital

I 2010 inngikk Dronning Sonja, Kjell Nupen, Ørnulf Opdahl og Ateljé Ole Larsen et samarbeid om kunstprosjektet "Tre reiser – tre landskap". Dronningen, Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl utarbeidet et grafisk mappeverk for salg. Overskuddet fra salget av kunstmappene gikk uavkortet gå til Stiftelsen H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend, og utgjør sammen med andre gaver og bidrag stiftelsens kapital.


 

23.05.2014