Hopp til hovedinnhold

Bispevigsling i Tunsberg

Hans Majestet Kongen var til stede i Tønsberg domkirke i formiddag der Jan Otto Myrseth ble vigslet til Tunsberg bispedømmes syvende biskop.

23.09.2018

Kong Harald ble tatt i mot på kirketrappen og ledsaget inn i domkirken av preses i bispekollegiet, biskop Helga Haugland Byfuglien. Deretter fulgte den kirkelige prosesjonen med blant annet den nye biskopen i Tunsberg.

Biskoper og prester fra inn- og utland deltok i forbønnen i dag. Jan Otto Myrseth avla bispeløftet for preses, som la korset rundt hans hals som synlig tegn på at han nå var vigslet til biskop i Den norske kirke.

Preses la korset om den nye biskopens hals. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpixPreses la korset om den nye biskopens hals. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

"Sei berre eit ord, så blir sjela mi lækt" var utgangspunktet for Myrseths preken, da han gikk på prekestolen foran en fullsatt domkirke.

 - Kan vi som kristne slå oss til ro når framandhatet rammar den eine eller andre gruppa av framande? Har vi ikkje eit særleg ansvar for å sikre at eitkvart menneske blir møtt med tryggleik og respekt, spurte den nye biskopen i sin preken.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpixFoto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Søken etter fotfeste

I sin tale til den nye biskopen la preses, biskop Helga Haugland Byfuglien, vekt på at mennesker i vår tid stadig søker etter fotfeste i sine liv. De søker etter stedet der de kan sette føttene på fjell - etter en trygghet som ikke avhenger av egen styrke eller prestasjon.  

- Mange søker fellesskap som favner hele livet, og der de kan være seg selv. De finnes mellom oss, i gudstjenestene, de trer frem gjennom sosiale medier, i folks henvendelser til Kirkens SOS og ikke minst i Kirkens mange møter med unge som strever med sitt liv - som opplever seg mislykket og i kamp mot seg selv, sa biskop Byfuglien.

Preses biskop Byfuglien talte om søken etter fotfeste i livet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpixPreses biskop Byfuglien talte om søken etter fotfeste i livet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Fra Bergen

Jan Otto Myrseth kommer fra stillingen som domprost i Bergen. Han er oppvokst i Hundeidvik i Sykkylven, og ble ordinert til prest i 1989. Myrseth har vært sogneprest i Norderhov og prost i Ringerike. Tunsberg bispedømme er 70 år i år og omfatter Buskerud og Vestfold fylker. Jan Otto Myrseth overtar som biskop i Tunsberg etter Per Arne Dahl.

Etter gudstjenesten deltok Kong Harald ved lunsj til ære for den nye biskopen på Hotell Klubben.

 

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter