Hopp til hovedinnhold

Dronningparken opnar

I dag opnar Dronningparken for sesongen og vil vere open i tidsrommet 07.00–20.00 kvar dag fram til 1. oktober. Parken kan bli stengd i kortare periodar på grunn av arrangement i tilknyting til verksemda ved Slottet.

18.05.2017


Området som i dag utgjer Dronningparken, har ei historie som park heilt tilbake til 1751. Den gongen var dette området ein del av løkka Sommerro som borgarmeister Christian Henrik Støedt utvikla til ei lita rokokkoperle rundt landstaden sin.

Da planlegginga av Slottet starta i 1823, starta òg arbeidet med å kjøpe inn løkkene omkring Bellevue, der Slottet skulle liggje. Hovuddelen av Sommerro vart kjøpt for 18 000 spesidalar på auksjon i 1840, og slottsgartnar Martin Mortensen innlemma den i den romantiske landskapsparken som no skulle byggjast rundt den nye Kongebustaden: Slottsparken.
 

Dronningparken er et fint sted å ta en pust i bakken! Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoffDronningparken er et fint sted å ta en pust i bakken! Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff

Blir ført tilbake

Slottsgartneriet arbeider med å gjenskape denne delen av Slottsparken som eit spesielt frodig og blomsterrikt område og å auke det biologiske mangfaldet i parken. Her kan vi sjå planter, insekt, fuglar og anna dyreliv i samanheng med ein interessant og viktig del av norsk hagekunsthistorie.

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Fakta

Slottsparken på Facebook

Slottsparken har sin egen side på Facebook. Her finner du bilder av parken gjennom årstidene, innblikk i parkens historie, informasjon om nye planer og pågående arbeider.

Siden passer for alle som er glad i Slottsparken - eller interessert i hvordan en slik stor bypark drives.

Relaterte lenker