Hopp til hovedinnhold

I Nepal for UNDP

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon innledet sitt besøk til Nepal mandag. Kronprinsen reiser som goodwillambassadør for FNs utviklingsprogram, UNDP, og har følge av UNDPs leder, Helen Clark.

22.11.2011

Kronprins Haakon har vært på en rekke feltbesøk etter at han ble utnevnt til goodwillambassadør i 2003, og har særlig fokusert på FNs tusenårsmål.

Etter mange års konflikt er Nepal i gang med å gjenoppbygge landet. Kronprinsen vil besøke flere prosjekter som bidrar til å trekke ulike grupper med i en positiv samfunnsutvikling.

Cruise Aids mot diskriminering og stigmatisering

Programmet startet i Katmandu mandag, da Kronprins Haakon besøkte Cruise Aids - en lokal organisasjon tilknyttet the Blue Diamond Society. Nettverket arbeider for å bekjempe diskriminering av seksuelle minoriteter, blant annet med støtte fra UNDP.

Nepal har gode resultater i bekjempelsen av hiv/aids. Men trass i formelle rettigheter møter seksuelle minoriteter og hiv-smittede mange utfordringer i form av stigmatisering og ulik tilgang til utdanning, arbeid og helsetjenester.

Kronprins Haakon fikk møte representanter for Cruise Aids og mennesker som har blitt hjulpet gjennom det det viktige arbeidet de gjør. Sunil Babu Pant, grunnleggeren av Blue Diamond Society og den første åpent homofile politikeren i Nepal, var vert for besøket.

Urbefolkningens rettigheter

Tirsdag startet i møte med representanter for urbefolkningens gruppering ved the Centre for Constitutional Dialogue. Her fikk Kronprinsen en innføring i arbeidet for å sikre at urbefolkningens rettigheter skrives inn i Nepals nye grunnlov. Representasjon, kultur, språk og religion er viktige tema, i tillegg til spørsmål om eierskap og kontroll over naturressurser.

UNDP er blant organisasjonene som har bistått Nepal i grunnlovsarbeidet. Innsats for å sikre bred deltakelse på tvers av ulike grupperinger har vært en viktig del av UNDPs bidrag.

Småbedrifter i Nepalgunj

I Nepalgunj fikk Kronprins Haakon og Helen Clark se flere konkrete eksempler på UNDPs arbeid i lokalmiljøet. Sammen åpnet de et marked der 100 småbedrifter nå viser fram og selger sine produkter. Deltakerne på markedet har mottatt fagopplæring og mikrolån som har satt dem i stand til å starte egen virksomhet.

Etter åpningen, besøkte Kronprinsen og Helen Clark en rekke av bodene, der de fikk snakke nærmere med entreprenørene. Siden the Micro Enterprise Development Programme startet i 1998 har mer enn 52.000 fra fattige kår fått bistand til å grunnlegge sin egen bedrift. Mange av gründerne er kvinner.

Helseklinikk for mor og barn

I landsbyen Kamdi åpnet Kronprins Haakon og Helen Clark en ny helseklinikk. De siste 10 årene har Nepal maktet å redusere andelen kvinner som dør i barselseng med 30 %. Likevel er tallene fremdeles høye. Bedre tilgang på helsetjenester er vesentlig for ytterligere nedgang.

Kronprinsen fikk møte både frivillige ved senteret og kvinner som har fått hjelp ved klinikken, og sa seg imponert over det som er oppnådd her. Senteret vil gi trygghet til mødre og barn i årene som kommer og er nok et steg for Nepal i retning av å oppfylle flere av tusenårsmålene.

Møte med privat næringsliv

Dagen ble avsluttet med et møte med the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industries. Med utgangspunkt i markedet som åpnet tidligere på dagen, diskuterte møtet utfordringer for næringslivet i Nepal og privat sektors rolle og bidrag i arbeidet for å nå FNs tusenårsmål.
 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Fakta

FNs tusenårsmål

I 2000 ble verdens land enige om felles mål for det globale arbeidet mot fattigdom. Åtte konkrete mål ble formulert.

Det overordnede målet – tusenårsmål nr. 1 – var å utrydde ekstrem fattigdom og sult. Delmålet satte et tall for målet, nemlig at man skulle halvere andelen mennesker som lever for under én dollar om dagen, fra 1990 til 2015.

De åtte tusenårsmålene var:

  1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult
  2. Sikre grunnskoleutdanning til alle
  3. Styrke kvinners stilling
  4. Redusere barnedødeligheten
  5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet
  6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer
  7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling
  8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Ved utløpet av 2015 var det oppnådd vesentlige framskritt på alle åtte områder, og verdenssamfunnet ble enige om 17 nye mål: Bærekraftsmålene.