Hopp til hovedinnhold

Takket for den viktige innsatsen

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon avsluttet sitt fire dager lange besøk til Nepal med å møte lokale medarbeidere i FNs utviklingsprogram, UNDP. Kronprinsen er imponert over arbeidet de gjør og hvor mye som er oppnådd.

24.11.2011

Programmet startet imidlertid tidlig i dag morges, da Kronprins Haakon og UNDPs leder Helen Clark fikk en orientering om arbeidet med å øke Nepals beredskap mot naturkatastrofer.
 

Økt beredskap mot jordskjelv

Nepal er blant de landene som er mest utsatt for ulike naturkatastrofer. Hvert år krever flom, jordskred og ekstremvær mange menneskeliv, og situasjonen forverres gjennom de pågående klimaendringene. Landet ligger dessuten langs forkastningslinjen mellom den asiatiske og den indiske kontinentalplaten, noe som gjør Nepal svært utsatt for kraftige jordskjelv.

Et større skjelv nær hovedstaden Katmandu ville kunne kreve opp mot 100.000 menneskeliv og rasere store deler av bygningsmassen. Det pågår et viktig arbeid for å redusere byens sårbarhet, blant annet gjennom økt beredskap, økt bevissthet og strengere kontroll med byutviklingen. UNDP bistår nepalske myndigheter i arbeidet.

Kronprins Haakon og leder Helen Clark deltok i dag tidlig på en guidet tur gjennom gamlebyen i Katmandu. Situasjonen i det tett befolkede området visualiserte problemene byen står overfor dersom katastrofen skulle ramme.
 

Møte med Presidenten

Kronprinsen og Helen Clark hadde også et møte med Nepals president, H.E. dr Ram Baran Yadav i dag. Kronprins Haakon benyttet anledningen til å gratulere Presidenten med Nepals resultater i arbeidet med FNs tusenårsmål. President Yadav er lege av utdanning og tidligere helseminister, og har støttet arbeidet med tusenårsmålene aktivt.


Møtte UNDP lokalt

Et møte med UNDPs ansatte i Nepal avsluttet besøket. I talen sin, takket Kronprins Haakon for innsatsen som gjøres og understreket hvor imponert han er over arbeidet som legges ned. Han berømmet også det gode og konstruktive samarbeidet mellom UNDP og lokale myndigheter.
 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Fakta

FNs tusenårsmål

I 2000 ble verdens land enige om felles mål for det globale arbeidet mot fattigdom. Åtte konkrete mål ble formulert.

Det overordnede målet – tusenårsmål nr. 1 – var å utrydde ekstrem fattigdom og sult. Delmålet satte et tall for målet, nemlig at man skulle halvere andelen mennesker som lever for under én dollar om dagen, fra 1990 til 2015.

De åtte tusenårsmålene var:

  1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult
  2. Sikre grunnskoleutdanning til alle
  3. Styrke kvinners stilling
  4. Redusere barnedødeligheten
  5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet
  6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer
  7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling
  8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Ved utløpet av 2015 var det oppnådd vesentlige framskritt på alle åtte områder, og verdenssamfunnet ble enige om 17 nye mål: Bærekraftsmålene.