Hopp til hovedinnhold

Møtte Somalisk ungdom

Over 80 nordiske ungdommer med somalisk bakgrunn er samlet til konferanse i Oslo i dag. H.K.H. Kronprinsen talte under åpningen og utfordret ungdommene på flere områder.

19.03.2012

Konferansen «Nordic Somali Youth Summit» er et samarbeid mellom det norsk- somaliske brobyggingsprosjektet NORSOMbro og Leadership Foundation.

Vil finne og fremme gode talspersoner

Konferansens konkrete mål er å utarbeide et "Charter for Change" og en ressursside der ungdom kan hente inspirasjon og verktøy til egen innsats. For i det lengre perspektivet er målet å bidra til at ungdom selv skal skape positive endringer og engasjere seg mer i samfunnsdebatten.

Et viktig ledd i dette, er å fremheve gode rollemodeller som har lykkes - enten med tanke på utdanning eller i arbeidslivet. Under konferansen er det lagt opp til en rekke workshops på ungdoms premisser.

Utfordret ungdommene

I sin tale til ungdommene understreket Kronprins Haakon hvilken viktig ressurs mangfold er for vårt samfunn. Ulik kulturell bakgrunn fremmer ulike perspektiver og et mangfold av ideer, noe vi trenger for å bedre kunne forstå hverandre og samfunnet vi lever i.

I løpet av konferansen skal ungdommene komme frem til et «Charter for Change» - et veikart for endring som det nordisk-somaliske miljøet skal styre etter. Alle deltagerne skal skrive under og bidra til å spre dette til andre ungdommer og presentere det for myndighetene i de nordiske landene.

Kronprinsen sa at han håper konferansen og charteret vil føre til at flere stemmer blir hørt i samfunnsdebatten, og la vekt på at alle kan gjøre positive endringer i sin egen hverdag og i verden gjennom å ta lederskap:

"All of you who are here today can change the world – by showing leadership – in your own life, in your local community and as world citizens."

Leadership Foundation og NORSOMbro

Leadership Foundation er en tankesmie og et konsulentselskap med fokus på mangfold og ledelse. De er en viktig samarbeidspartner for en rekke prosjekter som jobber med mangfold og integrering i Norge, og har blant annet arbeidet for å fremme talspersoner blant ungdom i det somaliske miljøet.

NORSOMbro er et brobyggingsprosjekt som jobber for et bedre miljø for ungdom med somalisk bakgrunn i Oslo. 

 

Kronprins Haakon holder innlegg for 80 ungdommer på Nordic Somali Youth Summit (Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoff)

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter