Hopp til hovedinnhold

Kronprinsessens fokusområder

Kronprinsesse Mette-Marits nasjonale og internasjonale engasjement kommer blant annet til uttrykk gjennom hennes arbeid for inkludering og for styrking av unges muligheter. Rådet for psykisk helse og Røde Kors er blant Kronprinsessens faste beskytterskap, og siden 2006 har hun vært spesialutsending for FNs aidsprogram UNAIDS. Kronprinsessen er opptatt av barn og unges oppvekstsvilkår, og har også et stort engasjement for natur-, miljø- og klimaspørsmål.