Hopp til hovedinnhold

Gjenåpningen av Oscarshall: Hilsen

H.M. Kongens hilsen ved gjenåpningen av Oscarshall, august 2009

Statsråd,
Kjære alle sammen,

Etter tre års iherdig restaureringsarbeid av Oscarshall, innvendig, utvendig og med sidebygninger og park, står nå Oscarshall ferdig. Igjen lyser det vakre Lystslottet i all sin prakt.

Jeg vil takke Statsråden som gjennom bevilgninger har gjort det mulig å gjennomføre den mest oppfattende og kompliserte restaureringen siden bygget sto ferdig i 1852.

Videre vil jeg takke alle aktørene; - dyktige håndverkere, rådgivere, og konsulenter for deres engasjement og iver etter å utføre et godt arbeid. Noen av dere er her i dag, og jeg vil be dere bringe takken videre til alle som har bidratt i dette omfattende arbeidet.

Det har vært et prosjekt som er sammensatt, og som har krevd det ytterste fra alle deltagere.

En stor takk til Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Riksantikvaren og Statsbygg for godt utført arbeid og for godt lagspill. Uten et slikt samarbeid både med dere og med alle aktørene for øvrig, ville vi ikke ha oppnådd det gode resultatet som vi i dag ser.

I en beskrivelse av Oscarshall i 1854 kan vi lese: ”Blant de Bygningsarbeider, der i de senere Aar ere udførte i og ved Christiania, er det neppe noget, der i høiere Grad har tildraget sig almindelig Opmærksomhed, end den Villa, som Hs. Maj. Kongen har ladet opføre paa sin Eiendom Ladegaardsøen ved Christiania.”

Nå som Oscarshall gjenåpnes, håper jeg at vi får en tilsvarende hyggelig og god oppmerksomhet rundt bygningen, - og jeg håper at publikum vil glede seg over dette unike nygotiske hovedverk i Norge med sin særegne arkitektur, interiør og kunstskatter.

Igjen tusen takk til dere alle.

20.08.2009

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Relaterte lenker