Hopp til hovedinnhold

Kronprinsparets fond: Tale ved relanseringen

Kronprinsparets tale under relanseringen av Kronprinsparets fond, Universitetsplassen i Oslo, 25. august 2011

Kronprinsessen:

Hva slags Norge vil vi ha?
I sommer har vi alle stilt oss det spørsmålet. Terroren som rammet landet vårt har gjort noe med oss for lang tid framover. Vi har blitt utfordret på hvem vi er og ikke minst hvem vi ønsker å være.

Norge er i stadig utvikling. Før måtte vi reise til utlandet for å oppleve verdens mangfold av kulturer. Nå er verden en del av det norske. Etter krigen måtte landet bygges opp på nytt. I dag er vi på mange måter et privilegert og rikt land.

Av og til hører vi uttrykt bekymring for hva som vil skje med Norge når oljen en dag tar slutt. Men det er ikke olje og gass som skaper velstanden i Norge. Det er det mennesker som gjør. Mennesker er Norges største ressurs. Derfor synes vi det er så viktig å jobbe med ungdom. Derfor har vi bestemt at fondet vårt de neste årene skal ha hovedfokus på å styrke ungdoms muligheter og ungdoms tro på seg selv.

Alle trenger å bli sett. Gjennom fondets arbeid ønsker vi å se mulighetene som bor i hver enkelt: se potensialet, se talentet, se viljen, se gnisten og se styrken. For alle har sine unike ressurser. Det gjelder bare å hente dem ut.

Kronprinsen:

Noen vil kanskje innvende at det er ikke plass til alle. At noen alltid vil falle utenfor. Enkelte kan til og med tenke at for at det store flertallet skal få det bedre, er det nødvendig at noen får det verre.

Men jeg vil heller si:
Alle er ressurssterke – hver på sin egen måte. Vi har ingen å miste. Vi trenger hver og en av dere for at Norge skal bli det beste av hva landet kan være.

Ledelse blir ofte sett på som noe som utøves av de få, men du er allerede en leder. Du påvirker allerede de rundt deg. Tenk gjennom hvordan du vil bruke det lederskapet. Vi har alle blitt gitt muligheten til å bidra positivt for de rundt oss. Bruk den muligheten på skolen, i fritidsklubben, på treninga, på jobb, i familien. Du er en betydningsfull del av vårt samfunn. Men ikke bare det, ditt bidrag er viktig.

Så tenker du kanskje at det skal gå bra. At vi lever i et av verdens mest privilegerte samfunn. At du har planen klar for utdannelse og karriere. Men livet byr på prøvelser, og ofte kommer de uventet og kastende på oss. Hver enkelt av dere vil også bli prøvet. Da kan holdningene og handlingene dine bli avgjørende.

Et annet viktig spørsmål er: Hvordan skal dere – og samfunnet vårt - få mest mulig ut av potensialet dere unge har i dere?

En ting er hvert fall sikkert: Vi trenger hver og en av dere. Ingen skal måtte stå alene. Og alles bidrag er viktig.

Derfor er vi stolte av å kunne samarbeide med prosjekter som Kjør for livet, Arbeidsinstituttet, Pøbelprosjektet og Gatekunst Akademiet. De ser potensialet i ungdommene de jobber med, bygger opp den enkeltes sterke sider, og tilbyr på hver sin måte en alternativ vei til mestring, læring og livskvalitet.

Kronprinsessen:

Dette gir oss fremtidshåp. Håp om at vi sammen kan klare å skape det Norge vi ønsker oss i årene som kommer. Jeg ønsker meg et Norge bestående av medmennesker som bryr seg – både om sine nærmeste, om nærmiljøet og om samfunnet.

Jeg ønsker meg et Norge bestående av mennesker som bryr seg også utover landets grenser. Som ser at vår livskvalitet er avhengig av at mennesker også har det bra, og at vi kan bidra til dette.

Jeg ønsker meg et Norge bestående av mennesker som er trygge på at de er gode nok som de er. Som vil være ledere i eget liv – og ledere i sine miljøer. Mennesker med mot til å løfte frem andre, fordi de engang selv opplevde å bli sett.

Til alle dere unge vil jeg si: Det er deres håp og deres drømmer som skal skape framtidens Norge.

Kronprinsen:

Når dere går hjem i dag, vil vi at du skal tenke på hva slags leder du ønsker å være. For dersom du ønsker å bruke din mulighet til å gjøre noe bra for deg selv og for andre, og dersom du er villig til å ta noen modige valg og jobbe målrettet, er det ingen grenser for hva du kan oppnå.
 

25.08.2011

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Kronprinsparets tale under relanseringen av Kronprinsparets fond, Universitetsplassen i Oslo, 25. august 2011. En del av talen har dessverre falt ut på grunn av tekniske utfordringer. (Video: GatekunstAkademiet)