Hopp til hovedinnhold

Troms 2011

Juni 2011 reiste Kongeparet på fylkestur til Troms. Kongen og Dronningen benyttet Kongeskipet Norge på reisen, og første stopp var Evenskjer i Skånland kommune.

M/K Folkvang og M/K Navaren møtte Kongeskipet ute på fjorden, og korsang fra båtene ledsaget K/S Norge inn til Evenskjer og Fylkesturens første besøk. Her sang barnekorene i Skånland for Kongen og Dronningen, før følget reiste i åpen vogn gjennom Evenskjer.  

Frivillighet i Skånland

Det frivillige arbeidet står sterkt i Skånland, og Kongen og Dronningen fikk møte en rekke representanter for dette da de besøkte Frivillighetssentralen. Kong Harald sa seg imponert over den store aktiviteten i kommunen, og understreket betydningen av tilbudet Frivillighetssentralen representerer.

På Isbadestranda var det gjort klart for festforestilling, og Kongeparet ble traktert med både magedans, revynummer, kor- og solosang. Etter forestillingen gikk Kongeparet om bord i sjaluppen som førte dem tilbake til Kongeskipet, og reisen videre til øykommunen Ibestad.

Besøk i Hamnvik

Kongen og Dronningen gikk i land i Hamnvik, og etter mottakelsen på kaia reiste Kongeparet til Ibestad sykehjem for å møte ansatte og beboere der.

På torget var det stelt i stand forestilling for Kongeparet med en rekke lokale sangere og musikere. De fikk også høre historien om Tour de Andørja: Revyinnslaget om sykling som ble til et faktisk sykkelritt – og senere utvidet med både terrengløp og fjelltur.

Kongen og Dronningen besøkte også Hamnvik Handelssted. Dette er et av de best bevarte handelsstedene i Nord-Norge, med historie tilbake til slutten av 1700-tallet. 

Kystkultur i Gratangen 

Kongeskipet ble møtt av småbåter da de nærmet seg Gratangen neste morgen, og båtene fulgte K/S Norge inn Gratangsfjorden der Kong Harald og Dronning Sonja gikk i land i Foldvik.

Her besøkte Kongeparet markedsplassen, der det stadig mer populære Foldvikmarkedet finner sted. Kystkulturen danner rammen om markedet, både i form av brygger og naust, tradisjonelt håndverk i bodene og foredrag med fokus på fartøyvern og kystkultur.

Kystkultur var også temaet i Gratangsbotn, der Kongeparet besøkte Gratangen båtmuseum. Museet hører til Nordnorsk Fartøyvernsenter - et av tre nasjonale sentre hvis viktigste formål er å bevare og videreføre kunnskap nødvendig for drift og vedlikehold av eldre båter.

Kongen og Dronningen ble også presentert for nordnorsk kunst av ”gull og gråstein”, før en festforestilling utenfor museet avsluttet besøket i Gratangen. 

Samisk kultur i Lavangen

Tre kulturer møtes i Lavangen, og det kulturelle mangfoldet i møtet mellom samer, nordmenn og kvener preger lokalsamfunnet. Kongen og Dronningen fikk tradisjonsrik mat på grendehuset i Spansdalen, med både saltkjøtt, blodklubb og kvitklubb – og med moltekrem og krumkaker til dessert. Under måltidet fikk Kongeparet en orientering om jordbruk og skogbruk i kommunen.

Deretter var det festforestilling for Kongeparet utenfor grendehuset. Barn fra Lavangen framførte samiske sanger, og Kongen og Dronningen fikk høre om overgangen fra et nomadisk levesett til markasamisk bosetting. Kongeparet fikk også høre om samisk skolehistorie og hvordan Lavangen skole i dag bruker naturen i opplæringen.

Etter forestillingen besøkte Kongeparet  Lavangen sykehjem i Tennevoll før Kongesjaluppen brakte dem tilbake til Kongeskipet. Der holdt Kongen og Dronningen mottakelse for representanter for frivillig sektor og kommunene som besøkes i løpet av fylkesturen.

Trolsk på Senja

Det var troll som møtte Kongeparet da de ankom Berg kommune på Senja siste dagen. Og om det ikke var Senjatrollet selv som sto på kaien, ga ett stort og fem små troll Kongen og Dronningen en varm velkomst da de gikk i land.

Bergverksdriften er viktig for kommunen, og i det gamle rådhuset fikk Kongeparet en innføring før turen gikk til Berg kirke, der Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, hadde sitt virke fra 1961. Besøket ble en forsmak på feringen av Kvinneprestjubileet som startet på Hamar og skulle fortsette på Senja senere i juni.

Utsikt fra Tungeneset

Nasjonale turistveger består av 18 utvalgte strekninger rundt om i landet, og representerer noe av det vakreste man kan oppleve på en kjøretur gjennom Norge. Tungeneset – som rasteplass og utsiktpunkt – sto ferdig i 2007, og er en del av turistvegen mellom Gryllefjord og Botnhamn. Kong Harald og Dronning Sonja fikk se den flotte utsikten her, og avholdt et møte med frammøtt presse.

På Senjahopen møtte Kongeparet de unge fotballspillerne i Havørn UIL og IL Foss, og ungdom som kunne vise fram en egen utstilling med fotografier av ungdoms dagligliv i Berg. Representanter for Berg næringslivsforum fortalte om fiskeri og annet næringsliv i kommunen.

Det ble også et uventet møte med ungdom på veien mellom Skaland og Senjahopen. Kongefølget stanset da de passerte en gruppe skoleelever som nettopp hadde badet, og Dronning Sonja overrasket tenåringene med å komme ut av bilen og slå av en prat.

Fra Senjahopen gikk Kongen og Dronningen igjen om bord i Kongeskipet, for å reise det siste strekket på denne fylkesturen, til Husøy i Lenvik kommune.

Bryggefest og festforestilling i Lenvik

I Lenvik var det stelt i stand bryggefest på kaia. Her fikk Kongeparet møte både lokale fiskere, innvandrerkvinner og kystkvinner fra kommunen, før sjømat sto på menyen. Så fulgte en festforestilling der artister fra både Lenvik og de andre fem kommunene Kongen og Dronningen hadde besøkt disse dagene, underholdt. Det ble taler, sang og musikk, og det var Nasjonalsangen som avsluttet arrangementet.

Takket for tre fantastiske dager

I sin siste tale for turen, takket Kong Harald for tre fantastiske dager i nord, med usedvanlig godt planlagte og flott gjennomførte program. Kongen understrekte hvor viktige fylkesturene er for ham og Dronningen:

For Dronningen og meg er fylkesturene noe av det viktigste og mest givende vi er med på. Disse festreisene gir oss en unik mulighet til å bli bedre kjent med land og folk. På turen her i Sør-Troms har vi fått innblikk i mange levedyktige lokalsamfunn hvor samhold, omsorg for hverandre og dugnadsånd preger miljøene. Det er flott å se at så mange tar ansvar for hverandre og bidrar i fellesskapet!

Takk til alle dere som har vært med på å gjøre dette til en så fin opplevelse for oss. Takk for gode ord og hilsener og for et flott program på denne spektakulære øya i Lenvik. Vi ønsker dere alle lykke til videre!

12.04.2012

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook