Hopp til hovedinnhold

Gavereglement

I mars 2015 fastsatte De kongelige en ny gavepolicy for Kongehuset: «De kongelige tar ikke imot private gaver fra kommersielle aktører.»

Det er lang tradisjon med gaver til kongehus. Vårt kongehus får ofte gaver fra folk og vertskap, på reiser rundt om i landet og i forbindelse med merkedager. Dette har De kongelige satt stor pris på.

Samtidig er samfunnet i forandring på dette området og vi forandrer oss med samfunnet. Kongehuset gikk derfor gjennom praksisen for mottak av gaver for å fjerne eventuell tvil om uheldige bindinger, og vedtok nye og klare retningslinjer for gaver til De kongelige.

Kongehuset vil fortsatt ta i mot gaver i offisielle sammenhenger. Da foregår overrekkelsene i hovedsak i full åpenhet med presse til stede. Andre gaver sendes til Slottet. Private gaver fra kommersielle aktører blir returnert til giver.

Registrering av gaver

Alle gaver som mottas av Kongehuset registreres i et eget gaveregister. Gaver til en anslått verdi av mer enn 1 000 kroner publiseres her på kongehuset.no. Private gaver fra familie og venner blir ikke offentliggjort.

Gavelisten er tilgjengelig som PDF via lenkelisten.
Oppdateringer publiseres kvartalsvis.

Siste oppdatering ble foretatt i mars 2022, da oversikten over gaver mottatt i 2021 var ferdigstilt.  

Gavereglement for medarbeidere

Det kongelige hoff har utarbeidet egne retningslinjer for mottak av gaver og fordeler til medarbeidere ved Hoffet. Retningslinjene trådte i kraft april 2018, og er tilgjengelige som PDF via lenkelisten.

 

09.03.2022

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook