Hopp til hovedinnhold

Gavereglement

Det er viktig for Kongehuset at gaver behandles på en åpen og betryggende måte, og det er derfor fastsatt et eget gavereglement.

Det er lang tradisjon for å gi gaver til medlemmer av Kongehuset. Vårt kongehus får ofte gaver fra folk og vertskap på reiser rundt om i landet og i forbindelse med merkedager. Dette er en tradisjon De kongelige setter pris på.

Samtidig er samfunnet i forandring på dette området og vi forandrer oss med samfunnet. Kongehuset gikk derfor i 2015 gjennom praksisen for mottak av gaver for å fjerne eventuell tvil om uheldige bindinger, og vedtok nye retningslinjer for gaver til De kongelige. I 2023 har gavepraksisen blitt evaluert og oppdaterte retningslinjer vedtatt. Retningslinjene er tilgjengelige som PDF via lenkelisten.

Kongehuset vil fortsatt ta i mot gaver i offisielle sammenhenger. Da foregår overrekkelsene i hovedsak i full åpenhet med presse til stede. Andre gaver sendes til Slottet. 

Registrering av gaver

Alle gaver som mottas av Kongehuset registreres i et eget gaveregister. Gaver til en anslått verdi av mer enn 1 000 kroner publiseres her på kongehuset.no. Private gaver fra familie og venner blir ikke offentliggjort.

Gavelistene er tilgjengelig som PDF via lenkelisten.
Oppdateringer publiseres normalt kvartalsvis.

Siste oppdatering ble foretatt 10. november 2023, da oversikten over gaver mottatt per tredje kvartal 2023 var ferdigstilt.  

Gavereglement for medarbeidere

Det kongelige hoff har utarbeidet egne retningslinjer for mottak av gaver og fordeler til medarbeidere ved Hoffet. Retningslinjene trådte i kraft april 2018, og er tilgjengelige som PDF via lenkelisten.

 

22.12.2023

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook