Hopp til hovedinnhold

Det grønne slottet

Det har vært gjennomført miljøtiltak ved Det kongelige hoff – på Slottet, Skaugum og andre kongelige eiendommer – gjennom mange år.

Hoffet ønsker å være en rollemodell i det norske samfunnet til beste for miljøet. I 2016 ble denne ambisjonen konkretisert i en egen miljøstrategi utarbeidet i samarbeid med Kongefamilien, Hoffets ledelse, miljøgruppe og eksterne rådgivere. Sammen har vi jobbet for å gjøre miljøarbeidet til en integrert del av driften ved Det kongelige hoff.

De kongelige gjennomfører en rekke aktiviteter med miljøprofil hvert år. Dette spenner vidt, fra strandrydding til store, internasjonale konferanser om klima, miljø, og ikke minst havets helse. Virksomheten har blant annet fokusert på de sårbare arktiske områdene der klimaendringene både blir ekstra synlige og har store konsekvenser for resten av verden. 

Det kongelige hoff

Ved nye anskaffelser stiller Hoffet spesifikke miljøkrav og legger vekt på etiske kontraktsvilkår. God, holdbar kvalitet, gjenbruk av materialer og energiforbruk er blant vurderingene vi gjør. Internt rapporteres det kvartalsvis på gjennomførte tiltak. Vi legger spesielt vekt på biologisk mangfold, energieffektivitet, kjemikalier, klimagassutslipp og ressursutnyttelse.

En egen database over gjenstander og inventar gir oss tilgang til informasjon om tidligere reparasjoner og vedlikehold, bruksområder og nåværende tilstand. Dermed har vi et godt grunnlag for vurderinger av gjenbruk og muligheter for tilpasninger. Det reduserer behovet for nye innkjøp. 

Det har vært lagt ned stor innsats over tid på viktige områder som biologisk mangfold, strømforbruk, avfall og transport. Målet er Det grønne slottet. 

Biologisk mangfold

Slottsparken er viktig i formidlingen av verdier som vern og biologisk mangfold. Slottsgartneriet bevarer og styrker biomangfoldet i parkene gjennom miljøvennlige teknikker og  ugressbekjempelse med minimal bruk av kjemikalier.

Engene i Slottsparken ville dekket seks fotballbaner. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff

Store deler av mangfoldet er knyttet til de mange historiske trærne i Slottsparken. God pleie av dem er noe av det viktigste vi kan gjøre. Et annet aspekt er artsrik undervegetasjon og store staudefelt.

I 2011 ble det etablert enger i Slottsparken, og disse områdene omfatter i dag mer enn 5 000 kvadratmeter. Hoffet deltok i det flerårige forskningsprosjektet «Fra grasmark til blomstereng», hvor engprosjektet i Slottsparken og Dronningparken ble satt i en internasjonal, faglig kontekst.

ByBi har utplassert flere bikuber i Slottsparken. Biene sørger både for pollineringen og honning til Slottets kjøkken.

Mat

Kortreist mat og økologiske råvarer blir prioritert i kantinen, og ulike former for restemat står gjerne på menyen. Det blir også brukt mindre kjøtt til offisielle og private tilstelninger - og i kantinen for Hoffets medarbeidere, der det ble innført kjøttfri mandag i 2016. 

Stortingsrepresentantene ble servert særdeles kortreist mat under Stortingsmiddagen høsten 2016. Da hadde slottsgartneriet dyrket erter og bønner i anledning Belgruktens år. Bedet i Slottsparken var tredve meter langt. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff.

Energieffektivitet

I samarbeid med Statsbygg, har Hoffet gjennomført en rekke tiltak for energisparing. For bygg av sin kategori (som omfatter eldre, verneverdige bygg med store rom og stor takhøyde), ligger Det kongelige slott under gjennomsnittet for Statsbyggs eiendommer. Det viktigste enkelttiltaket var isoleringen av Slottets tak tilbake i 2011. Men temperaturkontroll med alle rom, nattsenking og lave temperaturer i værelser som ikke er i bruk, er løpende og viktige tiltak.

Slottets gamle vinduer blir løpende skiftet ut, tettet og etterisolert. Logistikkbygget i Slottsparken, som ble offisielt åpnet i 2023, drives i stor grad ved hjelp av solceller på taket. Det skiftes til LED-lyskilder på kontorpulter, downlights, lamper og lysekroner. I 2017 ble en av Slottets heiser erstattet med en type som genererer strøm når den går ned.

Hvert år siden 2009 har Slottet blitt mørklagt under internasjonale markeringen Earth Hour. Foto: NTB

Kjemikalier

Vi bruker kjemikalier så lite som mulig. Husøkonomseksjonen har byttet ut hygieneprodukter og vaskemidler med 100 prosent biologisk nedbrytbare produkter. I Slottsgartneriet har vi tatt i bruk en elektronisk løsning for stoffkartotek for å kartlegge og redusere omfang og mengder. I 2019 ble vaskeanlegget for biler totalrenovert. Vi har installert markedsledende maskiner som bruker minimalt med vann og skum. Det benyttes kun svanemerkede kjemikalier. Våre egne rutiner er lagt om for å redusere forbruket ytterliger.

Transport og klimagasser

Vårt nye bygg for post- og varemottak ble ferdigstilt i 2022 og tatt i bruk i 2023. Bygget har FutureBuilt-standard, og alle aspekter ble gjennomgått for å finne de beste løsningene ut fra funksjon og miljøhensyn. Det gjelder alt fra valg av materialer, utforming og plassering – til transport, organisering og drift av det ferdigstilte bygget. 

Logistikkbygget er plassert inn i bakken mot Dronningparken. Taket er dekket med skiferliknende solceller, sedum og veggen mot parken er også kledd mose. Sett fra parken, er ikke bygget så lett å få øye på. Foto: Cornelius Poppe, NTB

En egen bilstrategi legger rammene for utviklingen av bilparken fram mot 2024. Målet er å redusere CO2-fotavtrykket til et minimum. Fossildrevne kjøretøy skal erstattes med elbiler eller hybride løsninger, så langt det er praktisk mulig. Ved utgangen av 2022 var andelen fossildrevne biler kommet ned i 38 prosent.

I hverdagen etterstreber vi samkjøring og koordinering av kjøreoppdrag for å redusere antallet kjøreturer mest mulig. Slottsgartneriet bruker i stor grad elektriske kjøretøy i parkene, og  medarbeiderne har sykler til disposisjon for kortere ærend i sommerhalvåret. 

Siden 2015 har antallet parkeringsplasser ved Slottet blitt sterkt redusert. Det innebærer at langt flere ansatte har gått over til kollektivtransport eller har tatt i bruk sykkel til og fra jobb. 

Slottsgartneriet bruker el-biler under arbeidet i Slottsparken. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff.

Avfall

Det kongelige hoff har levert papir og glass til resirkulering i lang tid. I 2015 ble kildesortering ble innført i hele organisasjonen. Avfallsbøtter på det enkelte kontor forsvant, til fordel for avdelingsvise stasjoner for kildesortering av matavfall, mykplast og restavfall. 

 

08.03.2024

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook