Hopp til hovedinnhold

Det grønne slottet

2015 markerte ny giv for miljøsatsingen ved Det kongelige hoff. Visjonen om Det grønne slottet fikk liv og innhold. I 2016 ble en ny miljøstrategi knesatt.

Det har vært gjennomført miljøtiltak ved Det kongelige hoff – på Slottet, på Skaugum og andre kongelige eiendommer – gjennom mange år. I 2015 ble trådene samlet og kursen staket ut for det videre arbeidet. 

Hoffet ønsker å være en rollemodell i det norske samfunnet til beste for miljøet, og i 2016 ble denne ambisjonen konkretisert i en egen miljøstrategi. Strategien er utarbeidet i samarbeid med Kongefamilien, Hoffets ledelse, Hoffets miljøgruppe og eksterne rådgivere. Et viktig tiltak i strategien er å utarbeide måleparametre på miljø i alle seksjoner. Vi skal måle energiforbruk, transport og klimagassutslipp, avfall og avfallssortering, matsvinn og bruk av kjemikalier i parkdrift og rengjøring.

Miljøarbeidet ved Det kongelige hoff ledes av Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen.  

Hva er oppnådd?

Det har vært lagt ned stor innsats over tid på viktige områder som strømforbruk, avfall og transport. 

Et nytt logistikkbygg er under oppføring i Slottsparken. Det er et Futurebuilt forbildeprosjekt med ambisjon om å bli et plusshus. Illustrasjon: NAV A.S. Arkitekter

Logistikkbygg blir miljøbygg

I 2018 startet byggingen av et nytt logistikkbygg i Stallgården ved Det kongelige slott. Logistikkbygget inngår som en del av det pågående sikkerhetsprosjektet, og med en tydelig og framtredende miljøambisjon. Logistikkbygget skal bli et såkalt "FutureBuilt forbildeprosjekt".

Energi

 • For bygg av sin kategori, som omfatter eldre, verneverdige bygg med store rom og stor takhøyde, ligger Det kongelige slott lavt. Vårt strømforbruk er 140,3 kWh per m2 det vil si at vi ligger under gjennomsnittet for Statsbygg sine eiendommer. Bak disse tallene ligger flere tiltak, gjennomført i samarbeid med Statsbygg. Det viktigste enkelttiltaket var isoleringen av Slottets tak tilbake i 2011. Men temperaturkontroll med alle rom, nattsenking og lave temperaturer i værelser som ikke er i bruk, er løpende og viktige tiltak.

 • Et prøveprosjekt med solceller på taket av Det kongelige slott ble satt i gang i 2018. Det skal stå fram til sommeren 2019, slik at vi får et helt år med data om mulighetene for solfangst på slottstaket. Deretter vil det bli vurdert om anlegget skal utvides.
  Selv midt på vinteren genererer solcellene på slottstaket strøm. Men de må feies for snø... Foto: Svein Barmen, Statsbygg
 • Gamle vinduer blir løpende skiftet ut, tettet og etterisolert. Prosjektet startet i 2015 og videreføres. Det samme gjelder skifte til LED-lyskilder på kontorpulter, downlights, lamper og lysekroner.

 • Slottet deltar hvert år i den internasjonale markeringen Earth Hour - siden Norge deltok for første gang i 2009.

 • En av Slottets heiser ble erstattet med en strømproduserende utgave i 2017. Den genererer strøm når den går ned.

Avfall

 • Det kongelige hoff har levert papir og glass til resirkulering i lang tid. I 2015 ble kildesortering ble innført i hele organisasjonen. Avfallsbøtter på de enkelte kontor forsvant, til fordel for avdelingsvise stasjoner for kildesortering av matavfall, mykplast og restavfall. 

 • Husøkonomseksjonen har byttet ut hygieneprodukter og vaskemidler med 100 prosent biologisk nedbrytbare produkter. De har også redusert bruken av plastposer ved å innføre nett laget av resirkulert materiale.

Mat

 • Kjøkkenseksjonen innførte kjøttfri mandag i 2016. De benytter også mindre kjøtt til offisielle og private tilstelninger og i kantinen for Hoffets medarbeidere. Kortreist mat og økologiske råvarer blir prioritert i kantinen. Ulike former for restemat står gjerne på menyen.

Stortingsrepresentantene ble servert særdeles kortreist mat under Stortingsmiddagen høsten 2016. I anledning Belgruktens år dyrket Slottsgartneriet erter og bønner i et tredve meter langt bed i Slottsparken. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff.

Transport

 • Det kongelige hoff har mange kjøreoppdrag og en egen bilpark. Det pågår en systematisk utskifting av fossile biler til mer miljøvennlige alternativer. El-biler blir prioritert ved anskaffelse av nye kjøretøy. Der det ikke er mulig å erstatte kjøretøyet med en ren el-bil eller hybrid, blir den mest miljøvennlige utslippstekonologien valgt.   

 • Det er et mål å redusere antallet kjøreturer gjennom større grad av samkjøring og bedre planlegging av de turene som gjøres slik at flere ærend kan utføres på samme tur.
  En av Hoffets el-sykler på jobb i Slottsparken. Nina Ilefeldt, Det kongelige hoff
 • I 2015 ble antallet parkeringsplasser ved Slottet sterkt redusert. Det innebar at langt flere ansatte gikk over til kollektivtransport eller tok i bruk sykkel til og fra jobb. I 2018 startet arbeidet med nytt logistikkbygg i Stallgården. Det reduserte antallet parkeringsplasser ytterligere.

 • Medarbeiderne har sykler til disposisjon til kortere ærend i sommerhalvåret.

Slottsparken

 • Slottsgartneriet drifter og utvikler parkene ved de kongelige eiendommene, hvorav Slottsparken er den største. Bilene som benyttes i arbeidet er elektriske, og gartnerne benytter kjemikalier i så liten grad som overhode mulig. Parkens biologiske mangfold styrkes ved at deler av parken er utlagt som eng, og Slottsparkens egne bikuber sørger for pollineringen.   

Slottsgartneriet bruker el-biler under arbeidet i Slottsparken. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff.

Hoffets miljøgruppe

Hoffets miljøgruppe består av representanter fra alle avdelinger og staber, og ledes av Kronprinsesse Mette-Marit. Miljøgruppen skal bidra til å skape en kultur der miljøarbeidet ikke oppleves som et enkeltstående prosjekt, men som en naturlig måte å tenke og arbeide på i hverdagen. Målet er å alltid vurdere miljøkonsekvenser når vi utreder nye tiltak og at miljø blir høyt prioritert nå beslutninger blir tatt. Miljøgruppen deler kunnskap om miljø i organisasjonen, blant annet på Hoffets intranett.

Målet er Det grønne slottet.

 

 

13.03.2019

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook