Hopp til hovedinnhold

Utdypende om kostnadsutviklingen

Dagbladet presenterer 3. april 2016 tall for kostnadene ved monarkiet. Vi ønsker å utdype enkelte forhold ved kostnadsutviklingen. 

Dagbladet skriver at lønnsutgiftene til hoffet er doblet siden 2002. Dette er riktig. Den generelle lønnsutviklingen i Norge i perioden 2002-2014 har vært på 61 prosent, mens lønnsveksten i hoffet i samme periode har vært på 70 prosent. Dette skyldes i hovedsak to forhold:

For det første har det vært en endring av oppgaver og en utvikling av kompetansen i hoffet. For det andre har antallet ansatte i hoffet økt fra 136 til 153. En vesentlig forklaring på det er oppbyggingen av Kronprinsparets stab.

Oppbyggingen av Kronprinsparets stab

I 2002 var Kronprinsparet nygifte, de bodde og studerte i London. Skaugum som residens var ikke i bruk. I 2003 kom Kronprinsparet tilbake til Norge. I årene som fulgte bygde Kronprinsparet opp en profesjonell stab og 11 personer ble ansatt for å hjelpe Kronprinsparet i deres offisielle virke og med driften av Skaugum som offisiell residens. Som følge av denne utviklingen er bevilgningen til Kronprinsparets stab doblet.

Utviklingen i apanasjen 

Kronprinsparets apanasje er naturlig nok også doblet siden 2002. I 2002 var apanasjen på kroner 2,5 millioner og i 2003 økte den til kroner 4,7 millioner. Da Kronprinsparet flyttet inn på Skaugum i 2003 var det et stort behov for å oppgradere bygningen. De to vesentlige tiltakene var bytte av rørsystem, samt overrislingsanlegg og branndører. Myndighetene valgte å øke den årlige apanasjen med 2 millioner til renter og avdrag på et rehabiliteringslån på Skaugum, fordi staten ikke stiller bolig til rådighet for tronarvingen. Kronprinsparet betalte for øvrig oppussingen av den private leiligheten på Skaugum med private midler. Etter dette har apanasjen økt om lag med prisstigningen hvert år. Unntakene er 2007 og 2010 hvor Kongeparets og Kronprinsparets apanasjer ble løftet som følge av at det ble tatt hensyn til kostnadsutviklingen innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom.

 

Vi håper dette kan bidra til større innsikt i spørsmål om kostnadsutviklingen. 

 

 

05.04.2016

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Kronprinsen og Kronprinsessen svarer på Dagbladets spørsmål. De møtte avisens journalister etter VIBRO-debatten på Sentralen i Oslo 31. mars. Foto: Klaus Rodahl / Kronprinsparets Fond