Hopp til hovedinnhold

Kronprins Haakon beklager utleie uten brukstillatelse

Kronprins Haakon har en rekke utleieboliger på Skaugum. Fem av disse, fordelt på to bygninger, har vært leid ut til ansatte og andre uten riktig brukstillatelse fra Asker kommune. «Dette har ikke vært i orden, og det er mitt ansvar», sier Kronprins Haakon.

Skaugum er Kronprinsens private eiendom. Skaugum består av et hovedhus, som er Kronprinsfamiliens hjem og representasjonsbolig.  Staten bevilger driftstilskudd gjennom apanasjen til hovedbygningen fordi staten ikke stiller bolig til disposisjon for tronarvingen.

I tillegg består eiendommen av Skaugum Gård. Gårdsbruket er organisert  som Kronprinsens enkeltmannsforetak med inntekter fra utleie av forpakting av jord og beiter, leieinntekter fra utleieboliger etc. Utgiftene er vedlikehold av bygninger, veier, brøyting og strøing etc. 

Kronprinsen overtok Skaugum etter sin far i 2002. Kong Harald overtok gården etter sin far, kong Olav, som kjøpte eiendommen av Frederik Joachim Wedel Jarlsberg i 1929.

De to aktuelle bygningene i Semsveien 188 ble oppført på 1930-tallet og byggemeldt som snekkerverksted, lager, kontor, «entrè og værelser», altså verksted med bolig for snekkere og deres familier. Dette var en vanlig måte å bygge på,  og det har altså vært boliger der siden starten. Vi vet ikke nøyaktig hvordan bygningene har vært brukt gjennom tiden, men en naturlig utvikling ville være at større deler av bygningene ville bli brukt som personalboliger og at verkstedet ville flytte  ut i egne bygninger. Det vi vet, er at bygningene i alle tider har vært  brukt som boliger. Slik var det da Kronprins Harald overtok Skaugum, slik var det da Kronprinsen overtok, og slik er det i dag.

I 2013 ble det foretatt en gjennomgang av eiendomsmassen på Skaugum. Da ble det oppdaget at det ikke var søkt om bruksendring for de to bygningene i Semsveien 188, fra verksted, kontor og bolig, til fem boligenheter.  Vår eksterne ansvarlige, firmaet Haug og Blom-Bakke AS, søkte derfor Asker kommune om bruksendring 17.3.2014 og fikk godkjent søknaden i 6.10.2014 med forutsetning om at enkelte tiltak ble gjennomført.

Areidet med å gjennomføre de nødvendige tiltakene ble satt i gang i juni 2016, og søknad om ferdigattest vil bli sendt kommunen så raskt arbeidene er ferdigstilt. Arbeidet vil være ferdigstilt i løpet av meget kort tid. 

  

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Marianne Hagen, mobil: 900 74 124.

 

 

09.10.2016

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Relaterte lenker