Hopp til hovedinnhold

I fokus: Unge i Norge

For Kronprinsparet er det viktig at de som skal forme morgendagens Norge får brukt sine ressurser til beste for fellesskapet. Derfor er de opptatt av å skape møteplasser der mennesker kan få utviklet det beste av seg selv.

Gjennom Kronprinsparets fond støtter Kronprinsen og Kronprinsessen prosjekter for ungdom som står i fare for å falle utenfor.

Kronprinsparets Fond

Da Kronprinsparet giftet seg i 2001, ønsket de seg en gave som kunne komme andre til gode. Regjeringen ga en gave i form av 1 krone per innbygger som gikk til grunnkapitalen i Kronprinsparets fond.

Fondet er i dag en stiftelse som arbeider for å styrke ungdoms muligheter, så færrest mulig skal falle utenfor. Kronprinsparet sitter i fondets styre, og deltar aktivt i samarbeidsprosjektenes arbeid – gjennom workshops, og deltakelse på ulike aktiviteter i deres regi.

Vismennenes dag

Gjennom flere år har Kronprinsparet invitert 60-80 unge ledere hjem til Skaugum til en hel dags samling om temaet verdibasert ledelse. Spørsmål som «Hva slags leder vil du være»? og «Hvordan vil du bruke dine ressurser til beste for samfunnet?» har stått sentralt – og alle har fått mulighet til å delta aktivt i workshops med Kronprinsparet og eksterne rådgivere innen ledelse.

Deltakerne på Vismennes dag 2016 samlet utenfor Skaugum. Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoffDeltakerne representerer en god bredde i det norske samfunnet – fra næringsliv og organisasjoner, til akademia, politikk og kunstfeltet.

Temamiddager

Kronprinsparet er opptatt av at mennesker kan se nye muligheter og finne nye samarbeidspartnere når gode møteplasser skapes. Derfor har de i mange år arrangert og invitert til lunsjer og middager hjemme på Skaugum knyttet til aktuelle temaer – der gjestene kan utveksle erfaringer og knytte nye kontakter. Noen av temasamlingene Kronprinsparet har invitert til, har eksempelvis handlet om norsk musikkeksport, norsk design, kunstig intelligens, forsøpling av havet, og unge gründere.

28.05.2018

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook