Hopp til hovedinnhold

Åpningen av Røde Kors Tilbakeføringssenter

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er til stede ved åpningen av landets første tilbakeføringssenter for straffedømte onsdag 18. oktober kl. 11.00. Akkreditering.

Pressemelding fra Oslo Røde Kors:

H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit møter tidligere straffedømte

Hva: Oslo Røde Kors åpner landets første tilbakeføringssenter for straffedømte onsdag 18. oktober.

Nettverk etter soning er et Røde Kors-tilbud til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv. Vi har sett hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom kommune og frivillighet for å få straffedømte på rett kjøl. Derfor har vi etablert Tilbakeføringssenteret. Et sted der vi samler alle de gode kreftene på en plass.

Senteret åpnes med H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit og Oslos ordfører til stede. Både deltagere og frivillige vil også være på plass. Deriblant to deltakere med sterke historier som de har sagt ja til å dele med media.

Når og hvor:
Onsdag 18. oktober 2017
Klokken 10.30-13.00
Grefsenveien 26, Oslo

Hvorfor: Faren for tilbakefall til kriminalitet er størst det første året etter løslatelse. Det er derfor veldig viktig med et godt støtteapparat rundt straffedømte i denne perioden, og i overgangsfasen mellom soning og løslatelse. I 13 år har Oslo Røde Kors drevet Nettverk etter soning, hvor innsatte og løslatte får støtte i å leve lovlydig, og hjelp til å (re)etablere et A4-liv.

Med frivillige og ansattes innsats tilbys nettverksaktiviteter, gjeldshåndtering, arbeidstrening, ung-til-ung metodikk, m.m. I årenes løp har vi erfart verdien av å samarbeide med ulike offentlige og ideelle virksomheter, og ideen om et senter med tverrfaglig tilbud vokste frem – til det beste for målgruppen.

Grefsenveien 26 huser i dag Røde Kors Nettverk etter soning og Grønland Voksenopplæring. Nå jobber vi med å få Nav inn i bygget samt andre som jobber med samme målgruppe. Målet er tettere samarbeid, et mer helhetlig tilbud og å gjøre det enklere for målgruppa å få tilgang på hjelp i overgangsfasen mellom soning og et liv utenfor murene.

Det er også mulig å gjøre et intervju med de deltakere og ansatte i Røde Kors i forkant av åpningen.

Kontaktinformasjon

For påmelding, ta kontakt med kommunikasjonsmedarbeider Nicole Portheim, i Oslo Røde Kors.
Mobil: 920 95 658.
Påmelding innen Tirsdag 17. oktober kl 1600.

 

17.10.2017

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook