Hopp til hovedinnhold

Hoffets svar til Dagbladet

Dagbladet har i dag, 28. oktober 2017, en artikkel om Kronprinsparets fond.
I Kronprinsparets fond gjøres et viktig arbeid i kampen for ungdom - mot utenforskap. Kronprinsparet er takknemlige for alle dem som synes dette er viktig, og som vil være med som bidragsytere til arbeidet.

Det er en lang tradisjon for at Kongefamilien oppretter egne fond og stiftelser som gir støtte til allmennyttige formål. Engasjement innen kongelige fond og stiftelser og besøk til deres virksomhet, har siden Kong Haakon og Dronning Mauds tid vært - og er fremdeles - en viktig del av De kongeliges offisielle program. Fondene er således en viktig del av kjernevirksomheten, i tillegg til at det er en måte å kanalisere gaver på ved store kongelige begivenheter og jubileer.  

Gaver til fondene er ikke gaver til De kongelige, men gaver til gavn for fondenes formål. Det er åpenhet om fondenes virksomhet både på fondenes hjemmesider og i hoffets årsrapport, og det enkelte fonds regnskap er tilgjengelig i Brønnøysundregistrene. 

Det er åpenhet om De kongeliges offisielle program på Kongehuset.no. og det er åpenhet om fondenes samarbeidspartnere. 

I henhold til de etiske retningslinjene for innsamling utarbeidet av Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen, kan personlige gavegivere i Norge opptre anonymt. Fondene følger denne praksisen. Dette er ikke til hinder for at alle givere kan stå frem dersom de ønsker det. Hoffet ivaretar en høy etisk standard i vurderingen av De kongeliges program for å sikre at det ikke er uheldige bindinger. Dette er problemstillinger som vi er svært klar over, og som vi legger stor vekt på å ha en skikkelig behandling av. Når Kronprinsparet besøker prosjekter i regi av Kronprinsparets Fond, legges dette ut i offisielt program. Det samme gjelder offisielle besøk til samarbeidspartnere i Kronprinsparets Fond. Når det gjelder offisielle besøk til utlandet på vegne av regjeringen,  er det Utenriksdepartementet som lager programmet - herunder bedriftsbesøk. 

Fondene er blant De kongeliges kjerneoppgaver. Det er derfor naturlig at Hoffet bruker ressurser på disse, som vi gjør ved all annen offisiell virksomhet. I tillegg har det vært tradisjon for at Hoffet har gitt en gave ved store jubileer. 

I denne konkrete saken er det er vanskelig å forstå hvilke premisser Dagbladet har presentert for de som har uttalt seg i saken. Vi kan ikke se at det er belegg for en påstand om samrøre og rolleblanding. Tvert imot baserer denne saken seg på åpne kilder, nemlig Kronprinsparets Fonds hjemmesider og Kongehuset.no. Det fremstår som om Dagbladet tror at bidrag til Fondet går til De kongelige personlig. Dette er ikke riktig. Gaver til Kronprinsparets Fond går til å støtte prosjekter for ungdom.

DNB og DNV GL er helt sentrale samfunnsaktører som det ville være påfallende om ikke fikk kongelig besøk ved store anledninger. Vi legger samme kriterier til grunn for vurderingen av invitasjoner fra bedrifter som er samarbeidspartnere, som ved alle andre invitasjoner. Det at en bedrift velger å være samarbeidspartner og gi bidrag til et av De kongelige fondenes gode formål, bør ikke være til hinder for at de etter en samlet vurdering  kan få besøk.

Vi synes Dagbladet her konstruerer et problem. Istedenfor at bidragsyterne mistenkeliggjøres, fortjener de ros for å ta samfunnsansvar.

 

 

28.10.2017

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook