Hopp til hovedinnhold

Kvinnelig lederskap mot bærekraftsmålene

H.K.H.Kronprinsesse Mette-Marit vil være til stede ved konferanse i Oslo om kvinners lederskap og de globale bærekraftsmålene 27. november.

Pressemelding fra arrangør:

Mandag 27. november ønsker CARE, Norfund og NHO velkommen til konferanse om betydningen av likestilling og kvinners lederskap for å nå de globale bærekraftsmålene. Konferansen vil bli åpnet av utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Sted: Sentralen i Øvre Slottsgate 3 (Forstandersalen)
Tidspunkt: 08.30-13.00


Kronprinsesse Mette-Marit vil være til stede den første timen av programmet, og vi vil derfor gjerne be om at deltakere finner veien til Forstandersalen før klokken 09.00. En rekke innledere fra ulike deler av verden vil belyse hvordan økt likestilling og kvinners lederskap er avgjørende for å nå de globale bærekraftsmålene innen 2030, og hvilken rolle næringslivet kan spille. På nettsiden Care.no finnes mer informasjon om programmet og bekreftede innledere.

Akkreditering

Vi vil gjerne ønske deres redaksjon velkommen til å dekke arrangementet, og ber om at påmelding sendes anders.nordstoga@care.no.

For å avtale intervjuer med innledere, vennligst send en melding til samme adresse senest torsdag 23. november.


Vi håper å se dere der!

 

 

31.10.2017

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet