Hopp til hovedinnhold

Kronprinsessen til åpning av nybygg for psykisk helsevern

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit deltar på åpning av Lovisenbergs nybygg for psykisk helsevern.

 

Pressemelding fra arrangør:

Lovisenberg Diakonale Sykehus åpner nytt bygg som samler alle sykehusets døgnplasser for psykisk helsevern, onsdag 31. januar 2018 kl. 09:30-12:00.

Helseminister Bent Høie foretar den offisielle åpningen av de 93 sengeplassene og de nye bygningene på til sammen 18.000m2

Det vil bli omvisning i bygget der Kronprinsesse Mette-Marit, helseminister Bent Høie og ordfører Marianne Borgen deltar.

Det vil bli lagt rette for fotomuligheter under arrangementet: 

  • Snorklipp: Pasientrepresentanter holder snoren som Kronprinsessen klipper.
  • Arkitektur, tvangsmidler og sikkerhet: Lovisenberg har arbeidet målrettet for å redusere bruk av tvang. Se hvordan det nye bygget er utformet med tanke på dette. Beltesenger til tvangsbruk erikke tatt med på flyttelasset. I det nye bygget ligger tvangsbeltene innelåst i et skap ved medisinrommet. Nye arkitektoniske løsninger bidrar til trygghet for pasienter og personale, samtidig som tvangsmidler kan reduseres. Det spesialutformede bygget har gitt muligheter for å møte sikkerhetsproblematikk knyttet til alvorlig psykisk lidelse med nye løsninger, som differensierte sikkerhetssoner og selvmordsforebyggende utforming.
  • Pasientrom: Hva betyr de nye lokalene for pasientene som skal bruke dem? Møt brukerrepresentanter.
  • Treningskjøkken/ergoterapi: Viktigheten av å mestre dagliglivets gjøremål.

  • Sanserom: Samler og gir ro.

  • Musikkterapi: «Divaen og Doktoren» Kunstnerisk innslag ved åpningen. Tidligere psykosepasient forteller sammen med musikkterapeuten hva musikkterapi betyr.

  • Fotoutstillingen: «Brakkepsyke i paradis» av André Clemetsen åpnes ved nytt auditorium Det vil være representanter for ansatte og pasienter til stede, og mulighet for å avtale nærmere intervjuer også med disse, eventuelt i forkant/etterkant av arrangementet.

Mer om de nye bygningene

Fagmiljøet har engasjert seg aktivt i utformingen av de nye bygningene som samler alle sykehusets døgnplasser for psykisk helsevern. I dag drives disse på ulike steder i Oslo. Samlokaliseringen på Lovisenbergområdet vil gi pasientgruppen et løft, med et mer fleksibelt og bredt behandlingstilbud innenfor et større fagmiljø.

Pasientene vil også få nærhet til de somatiske enhetene på sykehuset, og dermed et mer helhetlig behandlingstilbud. I tillegg vil et nytt bygg i seg selv kunne bidra til en bedre behandling og opplevelse for pasientene. Kvalitetene i det bygget gir nye og mer effektive behandlingsmuligheter for en pasientgruppe som har hatt sitt tilhold i svært gamle og lite egnede lokaler. De nye lokalene har store glassflater og terrasser med utsikt over byen. Det er en glede for sykehuset å kunne tilby nettopp denne pasientgruppen så fine lokaler – mer enn noen trenger de å bli møtt med verdighet og respekt, som den nye bygningsmassen symboliserer.

Psykisk helsevernbygget er forbundet med et annet nybygg med lokaler for pasientopplæring, undervisning og forskning, auditorium og kontorplasser i åpent landskap. Dette gir plass i hovedbygget for nye oppgaver og vekst også innen indremedisin- og kirurgi.

Akkreditering

Presse som ønsker å dekke Kronprinsessens besøk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, må be om akkreditering innen tirsdag 30. januar kl. 1400 til: tone.haerem@LDS.no

Kontaktperson for pressen

Tone Hærem, kommunikasjonsdirektør

Mobil: 98207512 (23225000 sentralbord)

E-post: tone.haerem@LDS.no

 

 

 

 

 

 

25.01.2018

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook