Hopp til hovedinnhold

Logistikkbygg blir miljøbygg

I 2018 startet arbeidet med å bygge et logistikkbygg i tilknytning til Det kongelige slott. Bygget vil bli et miljøbygg. Statsbygg er byggherre og leder prosjektet.

Logistikkbygget er en viktig del av sikkerhetsarbeidet ved Det kongelige hoff. Bygget skal bidra til sikker håndtering av post og varer, blant annet ved at alle leveranser utenfra vil gå til det frittstående logistikkbygget i stedet for opp til selve slottsbygningen. Det nye bygget vil også ha en viktig funksjon i avfallshåndteringen ved Slottet.

Det er første gang det reises et bygg på Slottets grunn siden Kong Haakon og Dronning Maud utvidet Den kongelige stall for mer enn 100 år siden. Kongefamilien og Det kongelige hoff ønsker å bidra til det grønne skiftet gjennom et bærekraftig og framtidsrettet nybygg.

Nybygget tegnet inn til venstre, slik det vil ligge i Stallgården. Illustrasjon: NAV A.S. Arkitekter

Et miljøbygg

Det er inngått en avtale mellom Statsbygg og FutureBuilt, og det nye logistikkbygget skal bli et såkalt "FutureBuilt forbildeprosjekt". FutureBuilt har som mål å få frem 50 forbildeprosjekter som viser at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg med høy kvalitet. 

Amibsjonene for det nye logistikkbygget er:

  • Bygget skal ha minst 50 % lavere klimagassutslipp enn det som er vanlig praksis i dag.

  • Anleggsplassen skal være i fossilfri i hele byggeperioden, og ambisjonen er en utslippsfri anleggsplass.

  • Loigstikkbygget skal bli et "nær nullenergihus".

Dersom videre planlegging gir holdepunkter for det, kan ambisjonen bli oppjustert til plusshus.

Innovativ materialbruk

Det vil være gjennomgående bruk av materialer med lavest mulig klimagassutslipp. Det vil bli benyttet både tre og andre biomassebaserte produkter, resirkulerte materialer og nye, innovative løsninger for lavutslippsbetong.

Ambisjon om et plusshus

Logistikkbygget skal bli et "nær nullenergihus", det vil si at det ikke skal bruke mer energi enn det skaper selv. Dersom det videre arbeidet nå viser at det er mulig, vil ambisjonen bli oppjustert til plusshus: en bygning som faktisk produserer mer energi enn den forbruker. Viktige elementer i dette er:

  • Byggets plassering gjør det lite utsatt for snø og vind
  • Solcellepanel på deler av taket vil generere energi til bygget
  • Deler av taket får sedumdekke (bergknapp). Sedum er en lavtvoksende sukkulent , og dekket isolerer både mot sommervarme og vinterkulde. I tillegg tar plantene opp mye regnvann. 

Nybygg i verneverdige omgivelser

Miljøbygget er på 1000 kvadratmeter og vil få en diskret plassering i kulturmiljøet ved Stallgården og Dronningparken. Det vil bli etablert delvis inn i terrenget mot Dronningparken, kledd med naturstein og perforerte metallplater. Dermed får bygget fasade bare mot stallbygningen.

Sett fra Dronningparken er det først og fremst byggets tak som vil være synlig - dekket av skiferaktige solceller og planter. Målet er et positivt eksempel på hvordan et nybygg kan innpasses i verneverdige omgivelser.

Det blir ikke mindre park som konsekvens av det nye bygget. Men det blir færre parkeringsplasser. Deler av det som i dag tjener som parkeringsplass for Det kongelige hoff forsvinner. 

Riksantikvaren har gitt sin tilslutning til prosjektet.

 

29.04.2019

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Fakta

Fakta om logistikkbygget

Formål: Sikker håndtering av post og varer, blant annet ved at alle leveranser utenfra vil gå til det frittstående logistikkbygget istedenfor opp til selve slottsbygningen. 

Byggestart: 2018
Ferdigstillelse: 2022

Byggherre: Statsbygg
Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bruker: Det kongelige hoff

Kostnadsramme: 120 millioner

Illustrasjon: NAV A.S. Arkitekter