Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen besøker Stovner-kvinner på kvinnedagen

H.K.H. Kronprinsen besøker kvinnearrangementet «Kvinner og utdanning» på Stovner 8. mars klokken 18.00.

Det er Kirkens Bymisjon Stovner Frivilligsentral, kvinneorganisasjonen Ljana Imaillah og Bydelsmødrene på Stovner som er arrangører.

Presseinvitasjon fra Kirkens Bymisjon:

Fellesarrangementet er en markering og feiring av kvinnedagen, og har som mål å synliggjøre det store engasjementet som finnes i bydel Stovner, blant kvinner som ønsker å drive samfunnspåvirkning. Arrangementet er også en mulighet til kontakt og grunnlag for samarbeid blant kvinner i bydelen.

Det blir korte appeller med representanter fra de tre organisasjonene, kvinnequiz, mat og sosialt samvær.

Adresse: Nedre Fossum Gård, Karl Fossumsvei 1, Stovner

Program

Kl. 18.00: Kronprinsen ankommer og blir tatt imot av generalsekretær i Kirkens Bymisjon Adelheid Firing Hvambsal. Han følges inn i Kultursalen, der lederne av de tre organisasjonene står og ønsker velkommen. Kronprinsen følges til bordet og sitter sammen med generalsekretæren, organisasjonslederne og de som skal holde appeller.

Kl. 18.10: Leder fra hver av de tre arrangørorganisasjonene ønsker velkommen.

Kl. 18.15: Appeller fra hver av arrangørene.

Kl. 18.35: Kvinnedagsquiz

Kl. 19.00: Kronprinsen forlater arrangementet.

Pressen har anledning til å fotografere fra anviste plasser under Kronprinsens besøk. Oppmøte for pressen er senest kl. 17.45 ved inngangen. Kronprinsen ankommer litt før kl. 18.00 og forlater stedet kl. 19.00. Arrangementet blir da lukket.

Akkreditering

Presse som ønsker å være til stede kan melde dette til seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon, Per Frogner, per.frogner@bymisjon.no, tlf. 99 50 00 25.

Appellanter under arrangementet:

  • Fra Lajna Imaillah: Annum Saher Islam (informasjonsansvarlig ) og Naseem Chaudry (lokal informasjonssekretær for Lajna Imaillah Groruddalen).
  • Fra Bydelsmødrene: Shehreen Ismail og Fatima Alsalamy (begge frivillige Bydelsmødre)
  • Fra Stovner frivilligsentral: Bassa Dulo (frivillig i familieferieaktivitetene) og Bjørg Engebretsen (ansatt i Home-Start Familiekontakten).

Om arrangørene:

Lajna Imaillah er en verdensomspennende kvinneorganisasjon tilhørende Ahmadiyya muslimske menighet. I Norge ble foreningen formelt etablert på 1970-tallet og består i dag av over 600 medlemmer med bakgrunn fra blant annet Pakistan, Norge, Tyrkia og Marokko. Formålet med organisasjonens etablering var å styrke kvinnenes stilling i menigheten og gi dem muligheten til å påvirke og styre egen opplæring.

Bydelsmødrene i Stovner Bydel er frivillige kvinner med minoritetsbakgrunn som hjelper andre kvinner i nærmiljøet. Formålet med Bydelsmødre-innsatsen er å bringe håp og forandring i kvinners liv. De støtter hverandre på̊ viktige livsområder som foreldreskap, arbeid og helse. Bydelsmødre støtter andre kvinner i å oppdage og bruke egne ressurser.

Stovner frivilligsentral drives av Kirkens Bymisjon i samarbeid med Bydel Stovner og har nærmere 200 aktive frivillige. De frivillige bidrar i gjennomføringen av mange aktiviteter, som familieferieaktiviteter, ferietilbud og nærmiljøaktiviteter – blant annet språktreningsgrupper, ledertrening for ungdom og følgetjenester for eldre. I tillegg samarbeider frivilligsentralen med Felles Introduksjonsprogram i Groruddalen om språk- og arbeidspraksis, og kollektive aktiviteter for ny-bosatte flyktninger.

Kontaktpersoner

  • Seniorrådgiver Per Frogner, Kirkens Bymisjon, per.frogner@bymisjon.no, tlf. 99 50 00 25
  • Elisabeth Simonsen, daglig leder Stovner Frivilligsentral, elisabeth.simonsen@bymisjon.no, tlf. 95750717

 

07.03.2018

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook