Hopp til hovedinnhold

Kongen til stede ved markering av 40 års-jubileet til Oslo Krisesenter

Hans Majestet Kongen vil være til stede ved markeringen av 40-årsjubileet til Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for Vold i nære relasjoner på Litteraturhuset i Oslo onsdag 30. mai 2018. Akkrediteringsfrist: 29. mai 2018 klokken 14.30.

Pressemelding fra arrangør:

Krisesenteret i Oslo var Nordens første da det under navnet Camilla krisesenter ble etablert for 40 år siden. Jubileet feires 30.05.2018 med fagseminar på Litteraturhuset.

Seminaret vil ha et bredt, faglig innhold, og belyse krisesenteret og vold i nære relasjoner historisk og politisk og gi innblikk i krisesenterets rolle i dag, og nyere forskning på voldsfeltet. Det er en stor ære at Kongen, statsråder, Fylkesmann og Oslos Ordfører og Byråden i tillegg til mange av de fremste forskere og fagpersoner innen fagfeltet i Norge vil være til stede og bidra på jubileumsseminaret, sier daglig leder Inger-Lise W. Larsen.

Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og utgjør både et folkehelse- og kriminalitetsproblem i Norge. I januar 2010 ble lov om kommunale krisesentertilbud innført. Loven forplikter kommunene i å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for Vold i nære relasjoner utfører disse tjenestene for Oslo Kommune, i tillegg til kunnskapsformidling og kompetanseheving av ansatte i bydelene og andre faggrupper og instanser.

Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for Vold i nære relasjoner tilbyr midlertidig botilbud for kvinner, menn og deres barn som har behov for beskyttelse. Det utføres et betydelig arbeid med å yte hjelp til voldsutsatte og deres barn. Det formidles også, etter brukerens ønske, kontakt med politi og bistandsadvokat for ev anmeldelse og bistand i en rettsprosess. Beboerne får videre hjelp til reetablering i samarbeid med det øvrige tjenesteapparatet i kommunen. Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner har i tillegg en rekke tilbud til voldsutsatte kvinner, menn og barn som for øyeblikket ikke har behov for et beskyttelsestilbud, men som er i behov av hjelp og støtte i forbindelse med det å være voldsutsatt. Alle tilbudene til Oslo Krisesenter og Kompetansesenter er gratis, og det benyttes tolk ved behov.

I tillegg har Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for Vold i nære relasjoner et bo- og oppfølgingstilbud til personer utsatt for menneskehandel i samarbeid med ROSA prosjektet, og Bokollektivet som gir et bo- og oppfølgingstilbud til unge kvinner og menn utsatt for æresrelatert vold, ekstrem kontroll og tvangsgifte enten før eller etter inngått ekteskap. Disse tilbudene er landsomfattende og statlig finansiert.

Akkreditering 

Presse som ønsker å dekke Kongens besøk må be om akkreditering elektronisk til Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for Vold i nære relasjoner ved Inger-Lise Walmsness Larsen epost: Inger-Lise@oslokrisesenter.no innen tirsdag 29. mai 2018 klokken 14.30.

 

Fakta

om Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for Vold i nære relasjoner

 • Etablert 2. mai 1978 av frivillige. Da med navnet Camilla krisesenter.
 • I dag Norges første og største krisesenter med 65 ansatte alle med høyskole- eller universitetsutdanning.
 • Gratis, lavterskeltilbud for alle voldsutsatte i nære relasjoner over 18 år og deres barn
 • Byomfattende tiltak, utfører krisesentertjenestene for Oslo Kommune.
 • Døgnåpen hjelpetelefon: 22 48 03 80
 • Kunnskapsformidling og kompetanseheving i bydelene og andre faggrupper og instanser.
 • Gjennomsnittlig 200 henvendelser fra voldsutsatte voksne pr mnd.
 • Gjennomsnittlig 350 kvinner og 15 menn benytter det beskyttede botilbudet årlig.
 • Gjennomsnittlig 300 barn bor årlig på krisesenteret med sine foreldre.
 • Mellom 2000 og 3000 besøk årlig på råd -og veiledningstjenesten, individuelt eller i gruppe, kurs og nettverksgrupper, advokatvakt, praktisk time m.m.
 • Gjennomsnittlig 30 brukere utsatt for menneskehandel i ROSA-prosjektet årlig.
 • Gjennomsnittlig 30 brukere i Bokollektivet for unge utsatt for æresrelatert vold årlig.
 • Personene som benyttet seg av botilbudene i 2017 kom fra 65 forskjellige land.

   

Kontaktinformasjon

Daglig leder Inger-Lise Walmsness Larsen
epost: Postmaster@oslokrisesenter.no
Telefon nummer: 22 48 03 80
www.oslokrisesenter.no

 

          

23.05.2018

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook