Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen besøker Sivilforsvaret i Drammen

Kronprinsen besøker onsdag 19. september kl. 09.00 tjenestepliktige i Sivilforsvaret for å høre om deres mange skogbranninnsatser i sommer.

Kronprinsen vil blant annet bli lært opp av tjenestepliktige i å håndtere en brannsprøyte. Det vil si bæring av tunge slanger, koble brannslanger, klargjøre vannsprøyte og spyle vann.

Det er tjenestepliktige og ansatte i Buskerud sivilforsvarsdistrikt som tar imot Kronprinsen og gir han en innføring i hvordan det var å være med på å bekjempe skogbrannene. Mesteparten av programmet kommer til å skje inne i fjellanlegget.

Kronprinsen treffer de tjenestepliktige i forskjellige rom inne i fjellanlegget.

Det blir enkel bevertning fra feltkjøkken for alle i løpet av programmet.

Dato: Onsdag 19. september
Tidspunkt: Klokken 09.00-11.00.
Oppmøtested: Kristian Brennersvei 150 (fjellanlegget i Aronsløkka)
Parkering: Bruk parkeringsplassen ved Drammen Skisenter (Kristian Brennersvei 142). Ligger cirka 100 meter fra fjellanlegget.

Påmelding

Presse som ønsker å dekke Kronprinsens besøk, bes om å melde fra til Odd Skarbomyr i DSB på e-post odd.skarbomyr@dsb.no eller på SMS 952 25 963.

Program

Klokken 08.50 – Alle må være på plass ved inngangen til anlegget.

Klokken 09.00 – H.K.H. Kronprinsen ankommer sivilforsvarets anlegg. Fylkesmann Helen Bjørnøy, politimester Christine Fossen, ordfører Tore Opdahl Hansen, fungerende distriktssjef Thrine Therese Carlsen og seksjonssjef Janne Sundby i DSB tar imot Kronprinsen.

Klokken 09.10 – Distriktssjef Thrine Therese Carlsen orienterer om Sivilforsvarets innsatser i sommerens mange skogbranner.

Klokken 09.25 – Kronprinsen ikler seg hjelm og Sivilforsvarets uniform og blir opplært i å håndtere en brannsprøyte av tjenestepliktige utenfor fjellanlegget.

Klokken 09.45 – Samtale med befal om hvordan det er å jobbe på kommandoplass (KO) under en skogbrann. Det blir utstyrt et rom som en reell kommandoplass i en skogbrann. Befalet som er til stede har mye erfaring med å styre mannskap i krevende innsatser.

Klokken 10.00 – Samtale med mannskap om at skogbrann er hardt arbeid som krever mye mannskapsressurser. Et rom blir utstyrt med et utvalg av brannmateriell og bilder tatt av mannskaper under innsats.

Klokken 10.15 – Samtale med mannskap og befal om hvordan det er å jobbe med skogbranner om natta.

Klokken 10.30 – Enkel bevertning fra feltkjøkken.

Klokken 10.50 – Kronprinsen sier noen ord til mannskap og befal.

Klokken 11.00 – Avreise.

 

17.09.2018

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook