Hopp til hovedinnhold

Apalløkka skole tildelt Dronning Sonjas skolepris

Apalløkka skole i Groruddalen i Oslo er tildelt Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering for 2018. Det var Hennes Majestet Dronning Sonja som tok initiativ til prisen, og i år deles den ut for 13. gang.

Prisen består av 250 000 kroner, et diplom og et kunstverk med tittelen «Vekst», signert Dronningen.

Prisen deles ut 3. desember.

Fra juryens begrunnelse

Apalløkka skole har de siste årene utmerket seg med et systematisk og helhetlig arbeide for å skape en trygg og god skole for alle. Det er tydelig at fellesskapet og kollektiv læring står sterkt, og at alle elever skal oppleve at det er et godt lag rundt dem, både faglig og sosialt, slik at de skal oppleve mestring. Skolen utmerker seg med å vektlegge samarbeid på alle nivå og ved å bruke nærmiljøet og bydel Grorud på en gjennomtenkt og helhetlig måte, og er samtidig bevisst på at denne delen av Oslo kan ha utfordringer som gjør det nødvendig å ha et bredt nettverk av samarbeidspartnere for å fremme likeverd og inkludering – også utover elevens skolehverdag. En langsiktig tenkning rundt likeverd og inkludering preger skolens ledelse.

Apalløkka skole er en ungdomsskole i Groruddalen i Oslo med 392 elever og 45 lærere. Det er en mangfoldig skole med elever som har sin opprinnelse fra store deler av verden. Skolen ble bygget i 1970 og har investert mye tid og penger i å organisere og fornye seg sammen med elevene. Apalløkka skoles visjon er også "Sammen om skaperglede, kunnskap og likeverd".

Skolen trekker særlig frem behovet for å se hele mennesket og være "tett på" eleven, og både elev- , foresatte- og personalstemmen skal lyttes til. Det jobbes med skolemiljøet gjennom et mangfold av aktiviteter både i miljøhalvtime i løpet av skoledagen, i friminuttene og etter skolen, og elevene deltar aktivt i planleggingen av aktivitetene.

Et sosialpedagogisk lag samarbeider tett med ledelsen og skolen har i tillegg to lærere som arbeider særskilt med psykisk helse, ved siden av sosiallærer og miljølærer. Skolen har både et eget skolemiljøutvalg, en egen velkomstordning som hilser alle elevene velkommen hver dag, en åpen dør politikk og en rektor som er tydelig til stede i skolehverdagen.

Det er tre elevsamtaler hvert år og skolen har elevdrevne foreldremøter i tillegg til et aktivt FAU. Kunst og kultur står sentralt i skolen både gjennom SKUP og samarbeidet med Nasjonalgalleriet og OsloMet om prosjektet "bruk et bilde".

På Apalløkka skole skal man "være sammen på en god måte", og målet er at alle skal oppleve trygghet og tilhørighet. Skolen vil være en brobygger mellom alle elever, uansett bakgrunn. Apalløkka skole er en god rollemodell både gjennom sin systematiske innsats og sin åpenhet om utfordringer, men også at de er på vei. På rett vei.

Nominerte skoler i år

Følgende skoler var nominert til Dronning Sonja skolepris i år:

  • Apalløkka ungdomsskole – Oslo
  • Hagaløkka barneskole – Oslo og Akershus
  • Verdal videregående skole – Trøndelag
  • Oppdal videregående skole – Trøndelag
  • Stiftelsen Østerbo videregående skole – Østfold
  • Hanøy barneskole – Hordaland
  • Kippermoen ungdomsskole – Nordland
  • Byremo videregående skole – Vest-Agder

 

02.10.2018

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Dronning Sonjas skolepris for 2012 gikk til Fagerlund barneskole i Ringsaker kommune. Dronningen overrakte selv prisen, og møtte mange av barna ved skolen.