Hopp til hovedinnhold

Statsbesøk til Kina

Deres Majesteter Kong Harald og Dronning Sonja har takket ja til invitasjonen fra Folkerepublikken Kinas president Xi Jinping om å avlegge statsbesøk i 2018. Besøket planlegges for tidsrommet 11.–19. oktober.

Kongeparet ledsages av utenriksminister Ine Eriksen Søreide og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, samt statssekretærer fra Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. En rekordstor næringslivsdelegasjon med rundt 310 deltakere og aktører fra kultur, idrett, forskning og høyere utdanning deltar også under besøket.

Kongeparet innleder statsbesøket i Dunhuang i Gansu-provinsen i Vest-Kina. På programmet står Kinas satsning på fornybar energi, besøk til barnehage og åpning av et norsk-kinesisk seminar om utdanning for bærekraft. Bevaring av kulturarv vil være tema for besøk til Mogao-grottene.

Kongeparet fortsetter til Beijing for den offisielle markeringen av statsbesøket, som bl.a. består av samtale med president Xi Jinping og undertegnelse av bilaterale avtaler. Programmet i Beijing vil videre omfatte boklansering om Edvard Munchs samlede verker på kinesisk, markering av vintersports-samarbeid, åpning av norsk-kinesisk samfunnsvitenskapelig symposium og en vennskapsmiddag med norske og kinesiske kulturinnslag.

Besøket avsluttes i Shanghai, hvor bærekraftige hav vil være et overordnet tema for møter med næringsliv, akademia og andre organisasjoner. I tillegg blir det møte med lokale myndigheter og den norske kolonien. Kongeparet vil avslutningsvis besøke United World College i Changshu, i Jiangsu-provinsen nordvest for Shanghai.

Det blir et eget næringslivsprogram i Beijing og Shanghai, der blant annet flere kommersielle avtaler skal undertegnes. Tema for næringslivsprogrammet i Beijing vil være teknologi og innovative løsninger. I Shanghai blir det fokus på hav i bred forstand, som et ledd i regjeringens havsatsing.

Pressekontakter

Utenriksdepartementet/besøksseksjonen: 
Per Anders Nilsen, e-post per.anders.pollen.nilsen@mfa.no, mobil 991 22 829.

Det kongelige hoff:
Kommunikasjonssjef Guri Varpe, e-post guri.varpe@slottet.no, mobil 481 50 727.

Innovasjon Norge/næringslivsdelegasjonen:
Anne Line Kaxrud, e-post Anne.Line.Kaxrud@innovasjonnorge.no, mobil 906 60 744 eller Kjetil Svorkmo Bergmann, e-post Kjetil.Svorkmo.Bergmann@innovasjonnorge.no, mobil 908 20 918.

For utenriksministeren: 
Kommunikasjonssjef Frode O. Andersen, e-post frode.overland.andersen@mfa.no, mobil 917 22 022.

For næringsministeren:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, e-post Trond.Viken@nfd.dep.no, mobil 992 18 303.

 

03.10.2018

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook