Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen og utviklingsministeren besøker Tonga, Fiji og Samoa

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen avlegger offisielt besøk til Tonga, Fiji og Samoa i perioden 5. til 11. april 2019. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein ledsager Kronprinsen under besøket til Tonga og Fiji.

Formål med besøket er å styrke partnerskap med øystater i Sør-Stillehavet for fremme av felles interesser i FN og i internasjonaltsamarbeid, herunder hav og klima, fred og sikkerhet.

Øystatene spiller en stadig mer sentral rolle i det internasjonale arbeidet med oppfyllelsen av de globale bærekraftsmålene og Paris-avtalen. Norge og små øynasjoner i Stillehavet har en felles interesse i å sikre bærekraftige hav og i å håndtere klimautfordringer. Norge har et sterkt engasjement og spiller en ledende rolle i det internasjonale arbeidet med klima- og havspørsmål. Gjennom dette besøket ønsker Norge å styrke vårt samarbeid med øystatene i Stillehavet, som har disse spørsmålene som sine kjerneinteresser.

Kronprinsen og utviklingsminister Ulstein vil møte stats- og regjeringssjefer i de tre land, blant andre H.M. Kongen av Tonga, så vel som representanter for det sivile samfunn, utdanningsinstitusjoner, sport og kultur, foruten FN ogandre internasjonale organisasjoner. Kronprinsen skal blant annet tale til studenter på Universitetet fra det sørlige Stillehavet på Fiji om bærekraftig utvikling, hav og klima. Programmet omfatter de tre landenes arbeid med å tilpasse seg økende utfordringer knyttet til klimaendringer som et stigende havnivå, landenes arbeid for å sikre et bærekraftig hav og arbeid mot marin forsøpling. Kronprinsen og utviklingsministeren vil møte studenter fra regionen, delta i rugby trening og besøke områder som er direkte rammet av stigende havnivå. 

Pressekontakter

Det kongelige hoff
Assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen, e-post: sgg[at]slottet.no, mobil 908 26 849

For utviklingsministeren
Underdirektør Ane Haavardsdatter Lunde, e-post: Ane.Haavardsdatter.Lunde@mfa.no, mobil 976 71 250 

 

20.03.2019

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook