Hopp til hovedinnhold

Avgjørelse fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Det kongelige hoff ble i mai 2018 klaget inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) av Eiliv Frich Flydal, journalist i Dagbladet, knyttet til et innkjøp av malertjenester i 2016. KOFA har behandlet saken og lagt til grunn at Det kongelige hoff er omfattet av reglene om offentlige anskaffelser, og at Det kongelige hoff i forbindelse med det aktuelle innkjøpet har brutt disse reglene.

I forbindelse med at økonomireglementet til Det kongelige hoff ble besluttet i statsråd i 2002, la regjeringen til grunn at Det kongelige hoff ikke er omfattet av anskaffelsesreglene. Dette har vi forholdt oss til. KOFA er uenig i regjeringens vurdering.

I 2004 besluttet Det kongelige hoff at vi som hovedregel skal følge anskaffelsesreglene når vi foretar innkjøp. Ved det aktuelle innkjøpet ble det avholdt en konkurranse mellom tre bestemte leverandører, men konkurransen ble ikke kunngjort på Doffin. Innkjøpet var ikke i tråd med vår innkjøpspolicy. Det beklager vi.

Det er viktig for Det kongelige hoff at vi bruker bevilgningen fra Stortinget på en effektiv og rasjonell måte. Det kongelige hoff har som en del av vårt løpende moderniseringsarbeid de siste årene foretatt en grundig gjennomgang av våre innkjøpsrutiner. Rutinene innebærer at det skal gjennomføres konkurranse for innkjøp med en verdi over NOK 100 000 og at innkjøp med en verdi over NOK 1 300 000 skal kunngjøres.

Det kongelige hoffs retningslinjer for innkjøp kan leses her

Vi vil bruke den kommende tiden til å gå nærmere gjennom avgjørelsen fra KOFA. Det er videre naturlig at vi innleder en dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om oppfølging av avgjørelsen.

Gry Mølleskog
Hoffsjef

 

05.09.2019

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook