Hopp til hovedinnhold

Sikringsarbeider i Slottsparken

Denne uken starter arbeidene med perimetersikring omkring Slottsparken. Arbeidet ferdigstilles senest høsten 2021.

Målet er å hindre biler som ikke har blitt godkjent på forhånd i å kjøre inn i parken og/eller opp til Slottet. Tiltakene vil ikke være til hinder for fotgjengere eller syklister, og heller ikke hindre innsyn i parken. Publikum skal ha den samme adgangen til Slottsparken som tidligere.

Sikringstiltakene vil som hovedprinsipp følge Slottsparkens yttergrense, og bestå av porter, pullerter, gjerder og murer, avhengig av området det gjelder. Det naturlige terrenget vil bli utnyttet i størst mulig grad.

Illustrasjon: Link Arkitektur AS Landskap.

Ulemper 

Arbeidene vil kunne medføre endringer i gangmønster og kjøremønster i og omkring parken i perioder. Dette vil bli skiltet spesielt på stedet.

Arbeidene vil også medføre noe støy, men det vil ikke bli arbeidet om natten. Arbeidene skal ikke starte tidligere enn 07.00 og være avsluttet innen klokken 21.00.

Utdypende informasjon om Sikkerhetsprosjektet

Illustrasjon: Link Arkitektur AS Landskap.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt

Lars Ivar Frøystad
Sjef sikkerhet ved Det kongelige hoff
Telefon: 480 84 556
E-post: lars.ivar.froystad@slottet.no

14.10.2019

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Fakta

Fakta om perimetersikring

Formål: Å hindre kjøretøy i å ta seg inn i Slottsparken og/eller opp til Slottet uten tillatelse.

Byggestart: 2018
Ferdigstillelse: 2021

Byggherre: Det kongelige hoff

Kostnadsramme: 592 millioner for alle kongelige eiendommer (i 2018-kroner). Utgiftene til sikring av Slottet vil være den største andelen av dette.