Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen besøker Kenya og Mosambik i februar

H.K.H. Kronprins Haakon besøker Kenya og Mosambik 10.-13. februar 2020. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og digitaliseringsminister Nikolai Astrup ledsager Kronprinsen. 

Besøket skal bidra til å styrke det bilaterale forholdet og næringslivssamarbeidet med de to landene.

Nairobi og Mombasa, Kenya, 10.-11. februar 

Kenya er den største økonomien i Øst-Afrika og en naturlig inngangsport for norsk næringsliv med interesse for regionen. En norsk næringslivsdelegasjon blir en viktig del av programmet i Kenya, hvor digitaliseringsminister Astrup deltar.   

Kenya er som Norge opptatt av en bærekraftig havøkonomi. Kronprins Haakon vil møte president Kenyatta, som deltar i statsminister Solbergs havpanel. Samarbeid innen miljø, havforvaltning og multilaterale spørsmål er andre sentrale temaer for besøket. Kronprinsen vil også besøke FNs miljøprogram (UNEP).  

Besøket er det første offisielle kongelige besøk fra Norge til Kenya.

Maputo, Mosambik, 12.-13. februar

Mosambik og Norge har samarbeidet i en årrekke, ikke minst innenfor områder som energi, fiskeri og hav, godt styresett og støtte til sivilt samfunn. Partnerskapet med Mosambik omfatter utvikling, politisk dialog og næringslivssamarbeid.

Kronprins Haakon vil møte president Nyusi, ulike representanter for myndighetene og sentrale partnere for Norge innen energisamarbeidet, sivilt samfunn, likestilling og FN-familien. Elektrifisering er sentralt i det bilaterale samarbeidet og kronprinsen vil være til stede når nettverket for landsbyelektrifisering utvides. Mosambik har noen av verdens største naturgassressurser og Norge har i lang tid samarbeidet med Mosambik om å bygge opp et godt forvaltningsregime for gass og olje. Dette samarbeidet vil også stå på programmet under besøket, sammen med klima- og havspørsmål.

Kronprinsen besøkte Mosambik sist gang i 2002.

Besøket er under planlegging og endringer kan forekomme.

Akkreditering

Presse som ønsker å delta må akkrediteres. Det er visumkrav til begge land.

Interesserte redaksjoner bes melde fra til Utenriksdepartementets besøksseksjon så snart som mulig.

 

17.12.2019

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook