Hopp til hovedinnhold

Arbeider rundt Slottsparken

Det foregår perimetersikring rundt Slottsparken. Dette betyr blant annet gravearbeider som kan bety dårligere framkommelighet for biler, sykler og gående i perioder. Her er en oversikt.

Sikkerhetsarbeidene følger parkens ytterkant og består av porter, pullerter, gjerder og murer, avhengig av området det gjelder. Målet er å hindre biler som ikke har blitt godkjent på forhånd i å kjøre inn i parken og/eller opp til Slottet. 

Les mer om prosjektet her

Når sikringen står ferdig, vil den ikke være til hinder for fotgjengere eller syklister. Men - under arbeidene med sikringen vil det foregå graving, boring og andre arbeider som vil påvirke trafikken i gatene omkring parken i perioder. 

Oversikt over arbeider

På denne siden kan du finne oversikt over tiltak som kan påvirke framkommeligheten. Vi vil oppdatere den jevnlig etterhvert som arbeidene skrider fram.

 • Fra uke 26/27
  Arbeidet med å sette opp mur langs Parkveien, strekningen Riddervoldsgate – Colbjørnsens gate går mot ferdigstillelse og arbeid med å etablere nye plantefelt går i gang. Fortauet langs Parkveien holdes stengt på strekningen der arbeidene foregår.  

  Det etableres anleggsområde i Slottsbakken 24. juni. Det vil være en 5 meter bred passasje på nord-østlig side fram til etter fellesferien. Mot slutten av august vil hele Slottsbakken være stengt for all trafikk. 

  Det er startet arbeider ved Holberggangen. Fortauet i Henrik Ibsens gate ved disse veiene er sperret for trafikk i perioden hvor arbeider pågår.


 • Fra uke 24/25
  Arbeidet med å sette opp mur pågår og omtrent 80 % er utført langs Parkveien, strekningen Riddervoldsgate – Colbjørnsens gate.

  Fortauet langs Parkveien holdes stengt på strekningen der arbeidene foregår.  

  Et riggområde er etablert mellom Slottsgartneriet og Nordre allé. Det vil bli stående til prosjektet er ferdigstilt.

  Det etableres anleggsområder ved Slottsbakken og Holberggangen syd. Arbeidet vil i første omgang innebære graving for grunnundersøkelser.
 • Fra uke 21/22

  Det vil bli foretatt felling av 17 lindetrær i Dronningparken langs Parkveien, strekningen Riddervoldsgate – Colbjørnsens gate i forbindelse med fundamentering av sikringstiltakene. 

  Fortauet langs Parkveien holdes stengt på strekningen der arbeidene foregår.  

 • Fra uke 17
  Det foregår arbeider i området mellom Uranienborgveien og Riddervoldsgate. Dette gjelder nå i første rekke arbeid med å forskale, armere og støpe mur. 

  Fortauet langs Parkveien vil være tidvis stengt akkurat der arbeidene foregår.
 • Fra uke 12
  Arbeidet med vakuumgraving mellom Uranienborgveien og Riddervoldsgate blir ferdig i løpet av uke 12. Arbeidet med å støpe mur er i gang. Arbeidene med smijernsgjerdet rundt Dronningparken, mot Parkveien, fortsetter.

  • Fortauet langs Parkveien vil være tidvis stengt akkurat der arbeidene foregår, i første rekke mellom Uranienborgveien og Riddervoldsgate

 • Fra tirsdag 18. februar vil vi jobbe med smijernsgjerdet rundt Dronningparken, mot Parkveien. Det vil også foregå vakuumgraving i utkanten av Slottsparken, mellom Riddervoldsgate og Uranienborgveien.

  • Fortauet langs Parkveien vil være tidvis stengt akkurat der arbeidene med gjerdet foregår.

 • Uke 5 og 6
  Det vil foregå arbeider i Wergelandsveien og Kristian IVs gate. 
  • Gangfeltet og sykkelfeltet i Wergelandsveien vil være tidvis stengt akkurat der arbeidene foregår.
  • Gangfeltet og sykkelfeltet i Kristian IVs gate vil være tidvis stengt akkurat der arbeidene foregår. 
  • Biltrafikken i både Wergelandsveien og Kristian IVs gate vil gå som normalt.

 • Torsdag 30.01.20
  Politiets vaktbod i Parkveien skal flyttes. På grunn av dette vil Parkveien bli stengt for gjennomkjøring mellom Riddervoldsgate og Uranienborgveien fra klokken 09.00 til klokken 13.00. Det vil også bli redusert framkommelighet i noe tid framover på grunn av midlertidig plassering.
23.06.2020

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook