Hopp til hovedinnhold

Arbeider rundt Slottsparken

Det foregår perimetersikring rundt Slottsparken. Anleggsarbeidene nærmer seg slutten, men det er stadig noe dårligere framkommelighet i perioder. Her er en oversikt over pågående arbeider.

Sikkerhetsarbeidene følger parkens ytterkant og består av porter, pullerter, gjerder og murer, avhengig av området det gjelder. Målet er å hindre biler som ikke har blitt godkjent på forhånd i å kjøre inn i parken og/eller opp til Slottet. 

Les mer om prosjektet her

Når sikringen står ferdig vil den ikke være til hinder for fotgjengere eller syklister. Men - mens arbeidene pågår kan de påvirke trafikken i gatene omkring og gangveier ut og inn av parken vil være stengt i perioder.

Det er etablert et riggområde mellom Slottsgartneriet og Nordre allé. Det vil bli stående til prosjektet er ferdigstilt.

Gjennomgang i Slottsparken

Alle inn- og utganger til Slottsparken er nå åpne for fotgjengere og syklister, eller de har alternativer i umiddelbar nærhet. Unntaket er Stallveien i Dronningparken, men dette området er uansett stengt for publikum i vinterhalvåret.

Sikringen med mur langs Parkveien, mellom Uranienborgveien og Riddervoldsgate, var den første delen av perimetersikringen som ble ferdig. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff

Pågående arbeider

De pågående arbeidene rundt Slottsparken er i all hovedsak avsluttet og er ikke lenger til hinder for allminnelig ferdsel. Dette gjenstår:

  • Arbeider knyttet til Stallport
    Dronningparken er som vanlig stengt for publikum i vintersesongen. Innenfor pågår arbeider i Stallport og Stallveien. Dette er porten fra Parkveien inn i Dronningparken nærmest Solli plass. 

  • Parkveien:
    Riddervoldgangen - forlengelsen av Riddervolds gate inn i Slottsparken: Det pågår arbeider med mur, men det er ikke til hinder for fotgjengere, syklister og offisiell trafikk.
  • Wergelandsveien - Christian IVs gate
    Det pågår arbeider ved inngangen til Holberggangen nord - forlengelsen av Holbergs gate inn i parken, men gangveien er åpen for ferdsel. Det pågår også arbeider med en mur på oversiden av Slottsgartneriet.

For å sikre at biler ikke kan kjøre fritt opp til Slottet og inn i parken, skal arbeidet med bevegelige pullerter sluttføres. Disse arbeidene er ikke til hinder for passerende.

Statiske pullerter på plass langs Wergelandsveien. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff

Trær

I mai 2021 ble det avdekket behov for å felle tre lindetrær langs Wergelandsveien ved Kunstnernes hus. Trærne manglet røtter på siden ut mot veien og ble derfor ustabile. Tidligere arbeider i veibanen og langs tomtegrensen hadde skadet rotsystemene deres. Trærne ble felt for å hindre at de skulle falle og i verste fall skade forbipasserende.

Det ble også felt tre trær ved Christian IVs gate. Disse sto i perimeterlinjen.

Det gjøres løpende vurderinger av trær som står i - eller så nært opptil - perimeterlinjen at rotstrukturen vil bli sterkt påvirket av arbeider med graving og fundamentering.

Det vil bli plantet nye trær til erstatning for de som må felles når det er klart for det.

16.01.2023

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Fakta

Fakta om perimetersikring

Perimetersikringen er en del av et større sikringsprosjekt og har til formål å hindre kjøretøy i å ta seg inn i Slottsparken og/eller opp til Slottet uten tillatelse.

Byggestart: 2018
Ferdigstillelse: 2023

Byggherre: Det kongelige hoff

Sikringsprosjektets kostnadsramme: 623,8 millioner for alle kongelige eiendommer.

For å sluttføre sikringsprosjektet var det nødvendig med en tilleggsbevilgning, og kostnadsrammen for prosjektet ble i nysalderingen desember 2022 satt til 800 millioner. Det kongelige hoff bidro med vel 30 millioner fra egen likviditet.

 

Sikringen med mur langs Parkveien, mellom Uranienborgveien og Riddervoldsgate, var den første delen av perimetersikringen som ble ferdigstilt. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff