Hopp til hovedinnhold

Arbeider rundt Slottsparken

Det foregår perimetersikring rundt Slottsparken. Dette betyr blant annet gravearbeider som kan bety dårligere framkommelighet for biler, sykler og gående i perioder. Her er en oversikt.

Sikkerhetsarbeidene følger parkens ytterkant og består av porter, pullerter, gjerder og murer, avhengig av området det gjelder. Målet er å hindre biler som ikke har blitt godkjent på forhånd i å kjøre inn i parken og/eller opp til Slottet. 

Les mer om prosjektet her

Når sikringen står ferdig, vil den ikke være til hinder for fotgjengere eller syklister. Men - under arbeidene med sikringen vil det foregå graving, boring og andre arbeider som vil påvirke trafikken i gatene omkring parken i perioder. 

Oversikt over arbeider

På denne siden kan du finne oversikt over tiltak som kan påvirke framkommeligheten. Vi vil oppdatere den jevnlig etterhvert som arbeidene skrider fram.

 • Fra uke 21/22

  Det vil bli foretatt felling av 17 lindetrær i Dronningparken langs Parkveien, strekningen Riddervoldsgate – Colbjørnsens gate i forbindelse med fundamentering av sikringstiltakene. 

  Fortauet langs Parkveien holdes stengt på strekningen der arbeidene foregår.  

 • Fra uke 17
  Det foregår arbeider i området mellom Uranienborgveien og Riddervoldsgate. Dette gjelder nå i første rekke arbeid med å forskale, armere og støpe mur. 

  Fortauet langs Parkveien vil være tidvis stengt akkurat der arbeidene foregår.
 • Fra uke 12
  Arbeidet med vakuumgraving mellom Uranienborgveien og Riddervoldsgate blir ferdig i løpet av uke 12. Arbeidet med å støpe mur er i gang. Arbeidene med smijernsgjerdet rundt Dronningparken, mot Parkveien, fortsetter.

  • Fortauet langs Parkveien vil være tidvis stengt akkurat der arbeidene foregår, i første rekke mellom Uranienborgveien og Riddervoldsgate

 • Fra tirsdag 18. februar vil vi jobbe med smijernsgjerdet rundt Dronningparken, mot Parkveien. Det vil også foregå vakuumgraving i utkanten av Slottsparken, mellom Riddervoldsgate og Uranienborgveien.

  • Fortauet langs Parkveien vil være tidvis stengt akkurat der arbeidene med gjerdet foregår.

 • Uke 5 og 6
  Det vil foregå arbeider i Wergelandsveien og Kristian IVs gate. 
  • Gangfeltet og sykkelfeltet i Wergelandsveien vil være tidvis stengt akkurat der arbeidene foregår.
  • Gangfeltet og sykkelfeltet i Kristian IVs gate vil være tidvis stengt akkurat der arbeidene foregår. 
  • Biltrafikken i både Wergelandsveien og Kristian IVs gate vil gå som normalt.

 • Torsdag 30.01.20
  Politiets vaktbod i Parkveien skal flyttes. På grunn av dette vil Parkveien bli stengt for gjennomkjøring mellom Riddervoldsgate og Uranienborgveien fra klokken 09.00 til klokken 13.00. Det vil også bli redusert framkommelighet i noe tid framover på grunn av midlertidig plassering.
25.05.2020

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook