Hopp til hovedinnhold

Arbeider rundt Slottsparken

Det foregår perimetersikring rundt Slottsparken. Dette betyr blant annet gravearbeider som gir dårligere framkommelighet for biler, sykler og gående i perioder. Her er en oversikt.

Sikkerhetsarbeidene følger parkens ytterkant og består av porter, pullerter, gjerder og murer, avhengig av området det gjelder. Målet er å hindre biler som ikke har blitt godkjent på forhånd i å kjøre inn i parken og/eller opp til Slottet. 

Les mer om prosjektet her

Når sikringen står ferdig i løpet av 2021, vil den ikke være til hinder for fotgjengere eller syklister. Men - under arbeidene med sikringen vil det foregå graving og andre arbeider som vil påvirke trafikken i gatene omkring parken. Det betyr også at gangveier ut og inn av parken vil være stengt i perioder.

På denne siden kan du finne oversikt over arbeidene på ulike strekninger rundt parken. Vi vil oppdatere den jevnlig etterhvert som arbeidene skrider fram.

Ferdsel gjennom Slottsparken

Slottsparken er åpen for besøk som alltid, men ferdsel gjennom parken er noe begrenset:

  • Alle utganger mot Henrik Ibsens gate er nå stengt. Vi forventer å kunne åpne "Holberggangen" overfor Utenriksdepartementet i begynnelsen av november.

  • Slottsbakken er inntil videre åpen for fotgjengere og syklister, men vil stenge for en periode i løpet av høsten.

Dersom både Slottsbakken og utgangene mot Ibsens gate må holdes stengt samtidig, vil det kun være mulig å ta seg inn og ut av Slottsparken ved Parkveien og utgangene langs Wergelandveien. Man vil ikke kunne krysse parken "på tvers" - i nordlig/sydlig retning. Vi forsøker å unngå dette, alternativt gjøre perioden så kort som overhode mulig.

Smijernsgjerdene rundt Dronningparken har blitt tatt ned for å renoveres. De blir satt opp igjen, noe forhøyet.

Det er etablert et riggområde mellom Slottsgartneriet og Nordre allé. Det vil bli stående til prosjektet er ferdigstilt.

Pågående arbeider

Her er en oversikt over arbeider på ulike strekninger rundt Slottsparken. Der det arbeides vil det i de fleste tilfeller være sperret av på fortauet utenfor slik at alle som ferdes der må bytte over til fortau på andre siden av gaten.

Slottsbakken

Det pågår forarbeider knyttet til montering av pullerter. Slottsbakken er stengt for biler, men er åpen for fotgjengere og syklister. Arbeidsoppgavene deles inn i etapper for å holde Slottsbakken åpen så lenge som mulig, men det vil bli nødvendig å stenge helt i en periode senere i høst. 

Henrik Ibsens gate

Det pågår arbeid med graving og fundamentering for murer og pullerter langs Henrik Ibsens gate, og alle gangveier ut og inn av parken herfra er stengt. Vi forventer å kunne åpne Holberggangen (gangveien som munner ut overfor Utenriksdepartementet) i løpet av november. Fortauet langs Ibsens gate er stengt.

Parkveien

Langs Parkveien mellom Uranienborgveien og Riddervoldsgate er arbeidene ferdigstilt. Det gjenstår gartnerarbeider knyttet til plantefelt og blomstereng som vil bli utført til våren. Byggegjerdene er tatt ned og fortauet er gjenåpnet.

Langs Parkveien mellom Riddervoldsgate og Colbjørnsensgate er arbeidet med å etablere mur ferdigstilt, og fortauet asfalteres på nytt. Fortauet skal gjenåpnes for trafikk i løpet av uke 46.

Det pågår arbeider ved porterboligen fram mot rundkjøringen, og det offentlige toalettet ved siden av er stengt.

Sikringen med mur langs Parkveien, mellom Uranienborgveien og Riddervoldsgate, er den første delen av perimetersikringen som er ferdig. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff

Wergelandsveien

Arbeidene med å etablere mur langs Wergelandsveien ved Grotten går mot slutten. Fortauet utenfor er åpent for ferdsel, men med redusert bredde.

Det pågår arbeider mellom Parkveien og Kustnernes Hus. Sykkelfeltet er stengt, deler av sørgående kjørefelt er innsnevret og gangstien i Slottsparken langs Wergelandsveien er stengt i det aktuelle området.

Christian IVs gate

Det er etablert anleggsområde for å etablere mur langs Christian IVs. Trappen som går fra gaten og opp på Nisseberget blir utbedret utbedret og er stengt for en periode. Fortauet utenfor området er sperret.

11.11.2020

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Fakta

Fakta om perimetersikring

Formål: Å hindre kjøretøy i å ta seg inn i Slottsparken og/eller opp til Slottet uten tillatelse.

Byggestart: 2018
Ferdigstillelse: 2021

Byggherre: Det kongelige hoff

Kostnadsramme: 592 millioner for alle kongelige eiendommer (i 2018-kroner). Utgiftene til sikring av Slottet vil være den største andelen av dette.

Sikringen med mur langs Parkveien, mellom Uranienborgveien og Riddervoldsgate, var den første delen av perimetersikringen som ble ferdigstilt. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff