Hopp til hovedinnhold

Innkjøpsreglement for Det kongelige hoff

Retningslinjer for innkjøp gjelder generelt ved alle anskaffelser av varer og tjenester ved Det kongelige hoff for midler bevilget over Civillisten. 

Det er viktig for Det kongelige hoff å sikre at den bevilgningen vi mottar fra Stortinget (Civillisten) forvaltes med integritet og effektivitet, slik at allmennheten har tillit til at våre anskaffelser skjer på en måte som tjener både Kongehuset og samfunnet best mulig.

Civillisten forvaltes i tråd med Økonomireglement for Det kongelige hoff, vedtatt i statsråd 5. juli 2002 med endringer av 7. februar 2020. Av økonomireglementet punkt 7.3.1 følger det at:

«Hoffsjefen fastsetter nærmere regler for kjøp av varer og tjenester ved Det kongelige hoff. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser får anvendelse når Det kongelige hoff foretar anskaffelser på det offentliges vegne og for å utføre offentlige oppgaver. Anskaffelser som ikke er av en slik art, vil falle utenfor anskaffelsesreglene. Dette vil gjelde anskaffelser som faller inn under den private sfæren.»

Retningslinjer for innkjøp ved Det kongelige hoff er tilgjengelig som PDF via lenkelisten.

 

15.04.2020

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook