Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen besøker Sporveien

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen besøker Sporveiens trikkebase på Holtet i Oslo onsdag 20. januar 2021 klokken 14.00.

Pressemelding fra arrangør

Under besøket vil Kronprinsen møte ansatte i Sporveien som har holdt hjulene i gang i transportsektoren, nærmere bestemt kollektivtransporten i Oslo, gjennom hele koronapandemien. Det vil også bli vist frem en av de 87 nye trikkene til Oslo som om ikke lenge skal settes i trafikk i byen for første gang.

Ordfører i Oslo Marianne Borgen og konsernsjef i Sporveien Cato Hellesjø er vertskap for besøket.

Akkreditering

Presse som ønsker å delta på besøket må akkrediteres. Interesserte journalister og fotografer bes melde fra innen tirsdag 19. januar klokken 12.00 til Sporveiens kontaktperson Ina Helen Østby via e-post: [email protected] (eller telefon +47 481 54 148).

Kun akkreditert presse vil kunne delta ved besøket. Seneste oppmøte for pressen er klokken 13.30, ved hovedporten til Holtet base adresse Kongsveien 93, med inngang fra Steinhammerveien.

På grunn av koronapandemien og smittevernhensyn kan vi bli nødt til å begrense pressens tilstedeværelse. Vi ber om forståelse for dette.

Fata om Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3350 ansatte og omsetter årlig for 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Hovedkontoret ligger på Tøyen i Oslo.

Fakta om nye trikker og Holtet base

Oslo skal få 87 nye, moderne trikker som er universelt utformet. Sporveien er ansvarlig for innkjøpet, og de to første trikkene ble levert for testkjøring i 2020. Alle trikkene skal være på plass i løpet av 2024. Besøket vil finne sted på Holtet trikkebase, som stod ferdig oppgradert og tilpasset nye trikker våren 2020.

18.01.2021

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Relaterte lenker