Hopp til hovedinnhold

Kronprinsparet besøker LHL-sykehuset digitalt

Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen besøker sykehuset til Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) på Jessheim onsdag 27. januar 2021 klokken 12.00. På grunn av den pågående korona-pandemien skjer besøket digitalt. 

Pressemelding fra arrangør:

Kronprinsparet skal ha samtaler med behandlere og pasienter om rehabilitering og veien tilbake etter covid-19 sykdom.

Samtalen vil omhandle de medisinske og menneskelige sidene av covid-19 sykdom og for mange den lange veien tilbake til å bli frisk. 

LHL har drevet rehabilitering siden 1981. I nye og moderne sykehuslokaler i LHL-sykehuset Gardermoen på Jessheim tilbyr LHL i dag en rekke høyspesialiserte rehabiliteringstilbud for hjerte- og lungepasienter, samt rehabilitering etter Covid-19 sykdom.

- LHL er svært glade for Kronprinsparets digitale besøk der de vil få informasjon om vårt arbeid med rehabilitering av covid-19 pasienter på LHL-sykehuset Gardermoen, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.  

Akkreditering

Media som ønsker å dekke Kronprinsen og Kronprinsessens digitale besøk til LHL-sykehuset må akkrediteres på forhånd. Akkreditering fordrer gyldig pressekort. Det gjøres ved å sende en e-post til Kommunikasjonssjef Martin Steen på [email protected] . For ytterligere informasjon ta kontakt med kommunikasjonssjef Steen på mobil 415 77 330. Fra Det kongelige hoff: kommunikasjonsrådgiver Simen Sund – [email protected]/99235157Frist for akkreditering er 26. januar 2021, klokken 16.00. 

Ny sykdom med langvarige seneffekter 

Covid-19 er et helt nytt virus, og det er fortsatt mangelfull forskning innen sykdommen, men foreløpige tall fra USA viser at cirka 40 prosent av de som har vært sykehusinnlagt, fortsatt ikke "fungerte som normalt" 2 måneder etter utskrivning. 

- Vi ser gjennom vår egen oppfølging av covid-19 rehabiliteringspasienter at mange sliter med funksjonstap og senvirkninger i lang tid, også når vi nærmer oss ett år etter at de ble syke, sier Nils Henrik Holmedahl, medisinsk ansvarlig for rehabiliteringen ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Ifølge tall fra FHI er det i Norge hittil påvist cirka 60.000 smittede, og cirka 2400 av disse (4%) er/ble lagt inn på sykehus. I tillegg er det store mørketall blant alle de som har vært covid-19-syke hjemme. LHL-sykehuset Gardermoen har så langt hatt 106 covid-19 pasienter på rehabiliteringsopphold i 2020 og i 2021, og har per i dag 14 pasienter på venteliste. 

- Vi erfarer at mange pasienter med et alvorlig Covid-19 forløp sliter i lang tid med ulike symptomer knyttet til kognitiv funksjon, angst, depresjon, nevromuskulære plager, nedsatt lungefunksjon, tung pust, nedsatt funksjonalitet og redusert livskvalitet, for seg og sine nære, sier spesialfysioterapeut Silje Ask Solbakken, som daglig følger opp rehabiliteringspasientene ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Alle aldersgrupper og friske fra før

Covid-19 rehabiliteringen omfatter alle aldre, i 30-årene, 40-årene, 50-årene, 60-årene. Svært mange av disse var ikke i definert i risikogruppe og var fra før friske. Nå er de i gang med den lange veien tilbake til et friskere og funksjonelt liv igjen. 

Rehabiliteringspasientene fremhever tre viktige faktorer ved oppholdet: 

  • Helsekontroll og grundig medisinsk sjekk, fysisk og mentalt
  • Råd, tips og veiledning til opptrening sammen med tverrfaglig kompetanse og i trygge medisinskfaglige omgivelser
  • Medpasienter i samme situasjon å dele sine erfaringer med, som gir sosial trygghet og er mentalt oppbyggende

Om LHL

Etablert 14. oktober 1943. I dag en pasientorganisasjon for hjerte og lungesyke, slagrammede, covid-19 og deres pårørende:

  • 52 000 medlemmer
  • 250 lokallag i hele landet
  • 330 likepersoner på 40 sykehus og egen likepersonlinje via telefon
  • 10 000 trimmer ukentlig med LHL i normale tider
  • 40 000 har lastet ned LHLs digitale trimvideoer under koronapandemien
  • Flere hundre tusen har lest våre råd, tips og veiledninger knyttet til korona via våre nyhetsbrev og på våre nettsteder gjennom 2020
  • LHL eier og driver LHL-sykehuset Gardermoen og en rekke klinikker rundt om i landet 

Om LHL-sykehuset Gardermoen

LHL har siden 1981 og i 40 år drevet tilbud innen spesialisert rehabilitering. Våren 2018 flyttet LHL-eide Feiringklinikken (hjerteklinikk) og Glittreklinikken (lungeklinikk) inn under samme tak i det nye og moderne LHL-sykehuset Gardermoen ved Jessheim. Her tilbys både behandling og omfattende spesialisert rehabilitering innen hjerte- og lunge, og også spesialisert rehabilitering av Covid-19 pasienter fra mai 2020. Les mer om LHL.
 

Om rehabiliteringstilbudet

Gjennom det 3-4-ukers rehabiliteringsoppholdet får pasienten aktiv opptrening, kostholdsveiledning, bistand i utfordringer knyttet til jobb, hjelp til å takle stress og bearbeide eventuelle traumer knyttet til sin sykdom. Det å utveksle erfaringer med andre i samme situasjon under oppholdet har særs stor verdi. Underveis får pasienten støtte fra et tverrfaglig team som består av leger, sykepleiere, hjelpepleiere, bioingeniører, psykolog, fysioterapeuter, idrettspedagoger, sosionom, ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog. Les mer om rehabiliteringstilbudet ved LHL-sykehuset Gardermoen.
 

Om LHL Covid-19 interessegruppe

LHL opprettet i november 2020 en egen interessegruppe for covid-19 pasienter i Norge, for å stille opp for de som har blitt rammet av covid-19. Arbeidsutvalget består av tidligere covid-19 syke, Tom Rosenvinge, Trine Skorpen og Kjell-Olav Bjerknes. Les mer om LHL Covid-19 her. 

25.01.2021

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook