Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen åpner havkonferansen THE OCEAN

Kronprins Haakon åpner havkonferansen The Ocean i Bergen.

Pressemelding fra arrangøren:

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen havkonferansen The Ocean i Bergen tirsdag 14. september 2021 klokken 11.00. 14. og 15. september arrangeres årets THE OCEAN i Grieghallen, Bergen. Årets konferanse blir en hybrid utgave, med deltakere både til stede i salen og online.

På programmet står høyaktuelle tema:

- Ocean Wealth: Det trengs en radikal endring for å nå klimamålene. Hvilke investeringer og reguleringer er nødvendige for å lukke «havgapet» og sikre en bærekraftig blå økonomi? Hvordan ruster maritim næring seg for nullutslippsmålet, hva kan mineraler fra dypet gi oss, hvordan skal vi ivareta våre felles naturressurser, og hva mener Europa om norsk havvind? Kjerstin Braathen innleder med DNBs «The Ocean Gap», og vi får videre blant andre innlegg fra Kristian Mørch (Odfjell), innlegg om dypvannsmineraler og utvikling av ny biomasse, samt en røst fra Brussel, med innlegg fra Giles Dickson i WindEurope.

- Ocean Health: Et friskt hav, er et rikt hav. Vi må redusere forurensning i havet og klimautslipp, og beskytte marine økosystem. Havets ressurser gir store muligheter, både for å fø en globalt voksende befolkning og for ny verdiskapning. Hva skal til for å lykkes? Kan gjødselindustrien bidra til nullutslipp i maritim sektor?

Her får vi innlegg fra blant andre Gunhild Stordalen (Eat), Eystein Leren (Yara Clean Ammonia) og Karoline Andaur (WWF).

- Ocean Knowledge: Vi trenger kompetanse og samarbeid for å nå klimamålene. Klarer utdanningsinstitusjonene raskt nok tilpasse seg endrede behov fra industrier i en rivende digital utvikling? Kan nye samarbeidsformer, på tvers av næringer, bidra til transformativ teknologiutvikling? Og vil deling av data, både mellom næringer, og mellom næring og forskningsinstitusjoner, være en driver for bedre samarbeid for å kunne bli klimanøytrale? Her får vi blant andre innlegg om grønt hydrogen og Deep Purple samarbeidet, debatt om datadeling og avslutningsvis rektorsamtalen om fremtidens kompetansebehov.

Om THE OCEAN

THE OCEAN er en felles møteplass og samarbeidsprosjekt på tvers av havnæringene, forskning og akademia som ble etablert i 2019 og vil i 2021 bli arrangert for tredje gang. Samarbeidspartnere har på kort tid skapt et momentum og konferansen er blitt en anerkjent møteplass. I region har vi de fremste miljøene for hav-relatert industriutvikling, teknologiutvikling og forskning. For å kunne bidra til den nødvendige transformasjonen for havet, fortsatt verdiskapning og nå FNs bærekraftsmål, vil samarbeid mellom de ulike bransjene bli uvurderlig i det neste tiåret. Målsetning er at vi sammen skal styrke havøkonomien gjennom bærekraftig bruk av havets ressurser. Årets program tar utgangspunkt i det internasjonale havpanelets arbeid og anbefalinger.

Sted: Peer Gynt salen, Grieghallen
Når: Tirsdag 14. september, konferansen starter 11:30 Mer info: www.theocean.no

Kontaktpersoner:
Emilie Dyrøy, pressekontakt THE OCEAN, [email protected], telefon 452 19 381 Irmelin Grønevik, prosjektleder THE OCEAN, [email protected], telefon: 922 37 093

MERK at presse som ønsker å dekke Kronprinsens åpning må akkrediteres. Melding sendes: Statsforvalteren ved Edvard Høgestøl, [email protected] eller 913 83 573 innen mandag 13. september kl. 15.00

09.09.2021

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook