Hopp til hovedinnhold

Kronprins Haakon besøker NLOGS

Mandag 7. februar besøker H.K.H Kronprins Haakon Nasjonalt logistikk operasjonssenter (NLOGS) på Sessvollmoen leir.

NLOGS er ansvarlig for å planlegge, koordinere og lede forsterkende logistikk-, sanitets/veterinær- og vertslandsstøtteoperasjoner på taktisk nivå i Forsvaret. Ansvaret innebærer blant annet støtte til allierte og strategisk forflytning av nasjonale styrker.

NLOGS har kontinuerlig oversikt over de totale logistikkressursene som Forsvaret disponerer. Ressursoversikten gir sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og forsvarets styrkesjefer logistikkbildet som igjen gir grunnlag for viktige operative beslutninger.

Kronprinsen vil gjennom sitt besøk bli presentert omfanget og hovedelementene som understøtter NLOGS ansvarsområder.

Pressen inviteres med dette til å overvære deler av besøket med foto og film, samt et felles pressemøte med mulighet til å stille spørsmål i plenum. Det vil også bli lagt til rette for intervju med Forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen og sjef NLOGS, brigader Anders Jernberg etter Kronprinsens avreise.

Praktisk informasjon

Sted: Sessvollmoen leir, nord for Oslo lufthavn Gardermoen.
Besøket kan følges fra 12.25-13.05
Pressemøte i plenum 13.05
Oppmøte: Senest kl. 12.00 i vakta Sessvollmoen leir. Ta med gyldig pressekort og ID.

Påmelding innen fredag 4.februar kl. 11.00 til [email protected]

Bilder fra arrangementet blir publisert her:
https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/forsvarets-mediearkiv

Pressekontakter

Pressekontakt for Forsvaret:
Vegard Norstad Finberg, tlf.953 03 636 [email protected]

Pressekontakt for Kronprins Haakon:
Sven Gj. Gjeruldsen, tlf. 908 26 849

 

03.02.2022

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook