Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen deltar på skipsdåp i Porsgrunn

H.K.H. Kronprins Haakon kommer til Porsgrunn for å delta i feiringen og dåpen av Yara Birkeland, verdens første elektriske og selvkjørende containerskip, fredag 29. april 2022.

Pressemelding fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:

Skipet representerer framtiden, og det gjør også ungdommen. Derfor inviteres rundt 500 femte-, sjette- og sjuendeklassinger ved Brevik, Grønli, Klevstrand og Stridsklev skoler for å delta på markeringen ved Grenland havn.

Verdens første elektriske og selvkjørende containerskip, Yara Birkeland, settes i drift våren 2022. Skipet skal gå i rute mellom Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn og havnen i Brevik, og erstatter 40 000 turer med dieseldreven lastebiltransport i året.

Yara Birkeland utenfor Grenland Havn i Brevik. Foto: Knut Brevik Andersen, Wilhelmsen Ship Service

Yara Birkeland er et ambisiøst pionerprosjekt med mål om å sette Norge på kartet som en ledende grønn skipsfartsnasjon. Mange norske aktører har bidratt til å realisere prosjektet. Kongsberg har ansvaret for alt av teknologi og utstyr. Skipet er bygget av verftet Vard, og Massterly vil drifte skipet. Støtte fra Enova har vært avgjørende, og flere andre aktører har bidratt til dette partnerskapet.

Skipet får navnet sitt etter en av Norges fremste forskere, fysikkprofessor Kristian Birkeland. På begynnelsen av 1900-tallet fant han hvordan det var mulig å utvinne nitrogen fra luft til bruk i mineralgjødsel. Dette ga grunnlaget for å etablere Yara, det første selskapet i det som i dag er en verdensomspennende industri for mineralgjødsel, og en nødvendighet for å brødfø verden.

Les mer om Yara Birkeland her

Yara Birkeland ligger til kai ved Yaras gjødselsfabrikk i Porsgrunn. Utsikt fra Prilletårnet til fabrikken som stod ferdig i 1987 og da var Norges høyeste bygning. Foto: Det kongelige hoff

Kronprinsens besøk starter på Yaras anlegg på Herøya industripark med blant annet en heistur opp i 23. etasje. Kronprinsen skal gå ut på toppen av Prilletårnet (en av Norges høyeste bygninger) med utsikt ut over Herøya Industripark, Frierfjorden og det meste av ruta der Yara Birkeland skal gå.

Han skal i tillegg innom hjertet i fabrikken  kontrollrommet i 7. etasje.

Neste del av programmet er arrangementet med dåpen og feiringen av verdens første elektriske selvkjørende containerskipskipet på havnen i Brevik.

Pressekontakt og akkreditering

Tid: fredag 29. april kl. 10.30 - 14.30

Adresse, besøk del 1: Yara Herøya Industripark, Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Adresse besøk del 2: Grenland Havn, Strømtangvegen 39, 3950 Brevik

Pressen får mulighet til å være til stede både under besøkets første del på Herøya industripark og andre del på havnen i Brevik. Presse som skal akkrediteres, må oppgi hvilke deler av besøket de skal delta på. Detaljert presseprogram ettersendes akkreditert presse.

Akkreditering: send e-post til [email protected] innen tirsdag 26. april. kl. 12.00. Kopi av gyldig pressekort vedlegges.

Kontaktperson hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:
Kommunikasjonssjef Kirsti Retvedt, mobil: 908 61 291, e-post: [email protected]

Kontaktperson hos Yara:
Head of Communications, Brede Hertzenberg, mobil: 906 09 009, epost: [email protected]

Fakta Yara Herøya

Yara Porsgrunn er Norges største industripark og eksporterer til 90 land. Gjødsel fra Yara Porsgrunn sørger for mat til ca. 40 millioner mennesker hver dag. Yara Porsgrunn leverer også en rekke industrielle produkter: CO2 til industrielle formål samt kalksalpeter til for eksempel betongproduksjon, luktfjerning og til latexproduksjon. Produksjonskapasiteten er på 2 000 000 tonn NPK og 810 000 tonn Kalksalpeter. Omtrent halvparten går til Europa, resten hovedsakelig til Asia.

Yara har utviklet en lystgasskatalysator for å fjerne lystgass fra produksjonen. Siden 2004 har den mer enn halvert klimagassutslippene, og den selges globalt. Samlet sørger denne oppfinnelsen for en årlig utslippsreduksjon på 23 millioner tonn CO2–ekv. tilsvarende cirka halvparten av Norges samlede utslipp.

 

 

07.04.2022

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook