Hopp til hovedinnhold

Hoffsjefen fratrer

Hoffsjef ved Det kongelige hoff, Gry Mølleskog har bedt Kongen om å få fratre sin stilling.

Mølleskog har vært hoffsjef i snart syv år, og har til sammen arbeidet i 14 år ved Det kongelige hoff, blant annet som leder for Kronprinsparets stab og som leder for det kongelige sekretariat.

– I denne typen rådgiver- og lederroller er det viktig at nye krefter og idéer slipper til med jevne mellomrom, der Kongefamilien uansett vil definere og bære de lange linjene, sier Gry Mølleskog.

Hun understreker at beslutningen om å slutte som hoffsjef har vært vanskelig.

– Å få arbeide ved Det kongelige hoff betyr at du hver dag omgås kolleger med utrolig høy faglig innsikt og stor motivasjon for jobben. Og mest av alt betyr det å jobbe for en Kongefamilie som hver dag nedlegger et stort og uvurderlig arbeid til Norges best. Jeg er dypt takknemlig for tiden ved Hoffet.

Mølleskog vil fortsette i jobben inntil videre, og fratre etter nærmere avtale. Hun vil i løpet av 2022 tiltre en internasjonal lederstilling.

 

08.04.2022

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook